Ytringsfrihed,tavshedspligt

10. november 2014 – kl. 14:50 – af Flemming Hardy Olsen (WebAnsvarlig)

 Dårligt arbejdsmiljø til skade for alle

 Jeg har gennem et stykke tid hørt fra borgere, som er visiteret af kommunen til personlig pleje eller praktisk hjælp.

Byrådet har i år vedtaget store besparelser på området, det har ført til en omvisitering af borgere, som får den slags hjælp. I de tilfælde jeg har hørt om, må der nu kun bruges halvt så megen tid på hjælpen som tidligere. Det sætter både borgere, som har hjælp behov for at klare livet, i en uoverskuelig situation, og det presser hjemmehjælpernes arbejdsmiljø.

En hjemmehjælper siger, der er mennesker, hun er nødt til at give ble på, som inden omvisiteringen kunne klare sig uden, fordi hun oftere kunne komme og hjælpe med toiletbesøg. Hjemmehjælperne fortæller også, at det nu er umuligt for dem at nå at gøre tilfredsstillende rent.

Da jeg forhørte mig om, hvordan borgerne var blevet informeret om ændringerne, viste det sig til min store overraskelse, at de slet ikke er blevet informeret. Nogle har fået en slags svar, når de har spurgt hjemmehjælperne, andre har familie, som har ringet til social-og sundhedscenteret, men resten, som ikke har overskud eller en energisk familie er usikre og bange for, hvad der sker.

Jeg troede den manglende information var en fejl.

Jeg spurgte skriftligt centerchefen, hvordan borgerne er informeret om nedskæringerne og om deres evt. klagemuligheder. Hans svar er, at borgerne ikke er informeret, at de ikke har ret til information, fordi serviceniveauet ikke er sænket, kun effektiviseret, og derfor har de heller ikke mulighed for at klage.

Det er oprørende.

Nedskæringerne alene sætter borgerne i en svær situation, men det er uværdigt og respektløst, at de ikke informeres om deres ændrede situation. Desuden sætter det de ansatte i et urimeligt pres, at de kommer ud til borgere, som ikke ved, at deres hjælperes tid hos dem er beskåret drastisk. Det oven i, at de ansatte synes, de ikke længere kan udføre deres arbejde ordentligt lige meget, hvor meget de skynder sig.

På den måde bliver det de ansatte, der får skylden for nedskæringerne i stedet for de politikere, som har besluttet dem.

Nogle af de ansatte har den opfattelse, at de ikke må tale med borgerne om, at de skal give hjælpen på den halve tid, andre er usikre på, hvad de skal sige, men fælles for dem, jeg har talt med er, at de ikke tør stå frem og kritisere forholdene.

Det er forståeligt i en situation, hvor der skal fyres flere hjemmehjælpere og lign. men det er meget uheldigt, for så opstår der let misforståelser og dårligt arbejdsmiljø til skade for alle, og hvis de sparsomme ressourcer skal udnyttes bedst muligt, er det vigtigt, at bruge ekspertisen fra de, der er tættest på borgerne.

Foranlediget af denne sag har Enhedslisten stillet et dagsordensforslag til næste byrådsmøde. Her håber jeg, byrådet vil beslutte, at borgerne skal informeres, inden der ændres i den tid, deres hjælp må tage. Andet er uværdigt og ydmygende for borgere, som har brug for hjælp og ødelæggende for de ansatte.

Ida Skov byrådsmedlem for Enhedslisten