Den Danske aftale model (overenskomster)

af Finn Jenne 3f Frederikshavn.
Jeg vil komme ind på Den Danske aftale model, som har med løn og ansættelsesvilkår at gøre.