Læserbrev om budget 2021

Læserbrev sendt til lokalpressen forud for de endelige forhandlinger

Der er ikke nok voksne i børnehaverne, 28 børn til en lærer giver ikke en god skole, een nattevagt på et plejehjem med alvorligt syge og med døende borgere er umenneskelig, og i nuværende år- i 2020 -er der skåret hårdt på ældre, syge og handikappede.

 

I år er vores muligheder for at lægge budget mærkbart forbedret pga. udligningsreformen.

Vi har et langt bedre udgangspunkt end tidligere, for at lægge et budget, hvor vi kan begynde at genoprette den basale velfærd for kommunens borgere.

Det kan vi gøre med god samvittighed overfor de andre kommuner. Vi kan gøre det inden for den andel af kommunernes servicerammen som Frederikshavn Kommune er tildelt.

Det er vigtigt for Enhedslisten at vi bruger vores andel. I nogle år, har Frederikshavn Kommune ikke brugt de midler vi måtte, fordi flertallet mente enten, at der ikke var råd, eller fordi der har været en overdrevet frygt for, at kommunen ville bliver ramt voldsomt af økonomiske sanktioner, hvis kommunerne under et overskred den serviceramme der er aftalt mellem KL og regeringen.

Vi mener, det er rigtigst og bedst på alle måder for kommunen at bruge vores andel af servicerammen fuldt ud.

Jeg er klar over, at der er flere kommuner, der planlægger at overskride deres andel af servicerammen med mange millioner, men jeg synes ikke, det skal få os til at bruge mindre. Det har ikke noget at gøre med solidaritet, hvis vi beholder en ringe service af hensyn til andre kommuner.

For Frederikshavn har ikke – bestemt ikke – et for højt serviceniveau!

Der er ikke nok voksne i børnehaverne, 28 børn til en lærer giver ikke en god skole, een nattevagt på et plejehjem med alvorligt syge og med døende borgere er umenneskelig, og i nuværende år- i 2020 -er der skåret hårdt på ældre, syge og handikappede.

I de år, hvor vi ikke har penge nok i kommunekassen til at bruge den andel af kommunernes ramme, vi må, er det ok at lade de rigere kommuner udnytte vores serviceramme. Men i år er vores likviditet ikke nogen hindring, og så er det meningsløst at undlade at bruge det vi må og sende noget af vores andel til andre kommuner, faktisk kunne man sige, at det var vores tur til at bruge mere end vores andel.

Det er tid til at komme af med beslutningen om en årlig 1 % forringelse på velfærden. Forøgelsen af bloktilskuddet dækker nu og fremover den 1 % besparelse. Så hvis udvalgene skal fortsætte med hvert år at finde nye besparelser, så må det være fordi man mener, at niveauet for børn, skoler og omsorg er for højt.

Det ville være virkelig konstruktivt for arbejdet i udvalgene, hvis det fremover ikke skal være udvalgenes hovedopgave at foreslå forringelser på velfærden for at finde en årlig 1 % besparelse. Så kunne det i stedet blive motiverende, at finde effektiviseringer, investeringer og omlægninger, som kan være positive for udvalgets område.

Enhedslisten går optimistisk til årets budgetforhandlinger

Sidste år var vi nødt til at sige nej til at være med i budgetaftalen fordi vi ikke kunne få taget besparelserne på socialområdet ud af budgettet. Det var i det væsentlige forringelser på ældrepleje og på handikap og psykiatri.

De forringelser er det vores mål at få udbedret.

Vi vil desuden have minimumsnormeringer på børneområdet tidliger i 2025, hvor det bliver lovbestemt. Vores normeringer i dagpleje, børnehaver og vuggestuer er stadig så dårlige at børnene ikke kan vente til 2025 med at få flere voksne.

Der er kommuner, der har meldt ud at de budgetterer med minimumsnormeringer i 2021. Det bliver vi nok ikke enige om her, vi kommer fra et lavt normeringsniveau, men vi skal i hvert fald sørge for, at der kommer mærkbart flere voksne nu!

Skolerne skal have tilført midler til mere kvalitet, og vi ser gerne at der igen kommer decentrale beslutninger på skolerne.

Vi arbejder for at forbedre de store børn og unges fritid i kommunen. Der skal findes forbedringer, hvis der ikke skal udvikles et fattigt og farligt ungdomsmiljø rundt om i vores kommune bl.a. fordi de unge ikke har nogle steder, de kan være i på unges betingelser, men med voksenadgang.

På klubområdet må det være på tide, at føre de midler tilbage til klubberne, som blev sparet da skoledagene blev lange. Det er utrygt, at der ikke er steder til børnene, når de får fri fra skole.

Til sidst en meget, meget vigtig ting for Enhedslisten.

Vi mener, det skal kunne ses på kommunens budgetter nu og fremover, at Der er vilje også lokalt i kommunen til at tager vores del af ansvaret for at passe på klima og miljø. Det må ikke bare være fine ord og varm luft, det skal kunne ses i budgetterne.

Som sagt, Enhedslisten går optimistisk til budgetforhandlingerne.

Det er et stort ansvar at afgøre, hvordan og hvor mange penge der skal bruges fremover.

Af Ida Skov