Forligspartiernes aftale om ændringer til budgetforslaget for 2021 indeholder:

Forligspartiernes aftale om ændringer til budgetforslaget for 2021 indeholder:

Plads til flere (støtte til ansættelse ved kommunen af borgere på kanten af arb. Markedet ): 2,250mio
Annullering af besparelse samt kvalitetsløft handicap og ældre): 13,9 mio
Unge mental sundhed håndholdt indsats: 0,2 mio
Øget normering dagtilbud: 7 mio
Gratis buskørsel skoler til ekskursioner o.l.: 0,5 mio
Klubber 1 mio (kortere skoledag)
Kvalitetsløft – toårigt( skolernes ønsker efter kvalitetsrapport): 3,9 mio
skoler/dagtilbud ude/leg: 3 mio
Integrationsmedarbejder skole: 0,5 mio
Distriktsudvslg og toilettet: 0,560 mio
Whistleblower 0,5 mio

KFU (kørsel) over 4 år : 4 mio
Trafiksikring asfalt: 5 mio
Klimainvesteringer 3 mio
Cykelstier: 5 mio
Faglokale/skolemøbjer: 4 mio
Biodiversitetspulje til projekter foreninger og borgere : 0,250 mio
Projektudviklingspulje By og land pulje :1. Mio
Arbejde med Demokratisk inddragelse på plejecentre.
Start på planlægning sf overgang til 0- emission køretøjer.