Ændringsforslag til budget 2018 fra Enhedslisten.

KLIK (Excel) = Enhedslistens ændringsforslag: Til Budget 2018 – 2021 Pr. 2

Ændringsforslag til budget 2018 fra Enhedslisten.

Æf 1: Tilførslen af 10 mio. til Socialudvalget til at afværge nedskæringerne på handicap- og psykiatriområdet.

Finansiering: Puljen til tværgående formål.

Æf 2: BU tilføres 6,7 mio. til dækning af ikke implementeret sparekrav.

Finansiering: Puljen til tværgående formål

Æf 3: BU tilføres 4,5 mio. til bedre kvalitet i indskolingen. Således at skolerne har mulighed for at stoppe rullende indskoling og  indføre kortere skoledage ved at konvertere understøttende undervisning til to-voksen timer i den almene undervisning.

Finansiering: Puljen til tværgående formål

Æf 4: BU tilføres 2 mio. til flere pædagogtimer til nedbringelse af alenetid i daginstitutionerne og bevarelse af åbningstid i de mindste institutioner.

Finansiering: 0,3 mio. fra puljen til tværgående formål, 1,7 mio. fra kommunekassen

Æf 5: Psykologhjælp til unge 0,2 mio.

Finansiering: Kommunekassen.

Æf 6: Stop for kommunal bekæmpelse af ukrudt med gift fra 2018.  0,5 mio.

Finansiering: Puljen til tværgående formål

Æf 7: Investering i at nedbringe sygefraværet hos kommunalt ansatte. Herunder oprettelse af whistleblowerstilling, kombineret med borgerrådgivning.  2 mio.

Finansiering: Puljen til tværgående formål

Æf 8: BU tilføres 1 mio. til at ændre understøttende undervisning I udskolingen, således at det er læreruddannede, der varetager den understøttende undervisning I udskolingen, hvad enten den bibeholdes som UU eller konverteres til to-lærertimer.

Finansiering: Puljen til tværgående formål

Æf 9: Investering i arbejdsmarkedsområdet. Flere fra overførselsindkomst til arbejde. 5 mio.

Finansiering: Kommunekassen.