kontakt

Har du brug for yderligere information end nedenfor

-kontakt gerne Webredaktionen på:

E-mail: webenhed@live.dk

Mobil 2985 8667

Byrådsmedlem

Sundheds og arbejdsmarkedsudvalget

Ida Skov

Ida Skov 

Tlf.  6124 6910

E-mail: 

adi.voks70@gmail.com & idsk@frederikshavn.dk


Suppleant til byrådet

Poul-Erik

Poul-Erik Andersen

Bundgarnsvej 9  9982 Ålbæk

E-mail; pea@aalbk.dk

Tlf. 5152 2473


Kontaktperson Ida Skov

E-mail: frederikshavn@enhedslisten.dk


Kasserer Aage Olsen

E-mail: post.aage@gmail.com

Kontonummer; EL-Frederikshavn-Læsø

Regnr. 9070 Kontonr. 1623132753.

Arbejdsudvalg;

Helle S Andersen, Carsten Nielsen, Ida Skov,

Johnnie Porsgaard, Aage Olsen, Mads Ørtoft

For yderligere info, kontakt gerne Ida eller Flemming

Webredaktionen

Flemming Hardy Olsen

Har du `noget på hjerte`skriv gerne

E-mail: 

webenhed@live.dk


Regional organisations sekretær for

Enhedslisten Nordjylland

Rasmus Østergaard
Tlf. 2452 4148

E-mail: 

rasmusf@enhedslisten.dk    


  • Geografisk dækker vi hele Frederikshavn og Læsø kommune.
  • Medlemsdemokratiet fungerer gennem vore medlemsmøder der afholdes i Frederikshavn en gang om måneden. Se kalender her på siden  . . . . .  Møder og events
  • Forud for alle byrådsmøder afholdes der et kommunalpolitisk møde, hvor alle relevante emner bliver drøftet.

Enhedslisten blev dannet i 1989, og er et socialistisk og demokratisk græsrodsparti med lokalafdelinger over hele landet. Vores medlemstal er vokset de seneste år, men hvis vi virkelig skal rykke, har vi også brug for dig.

Enhedslisten er ikke for karrieremagere og levebrødspolitikere. Alle Enhedslistens ansatte tjener det samme som gennemsnittet for en metalarbejder i København. Politikerne afleverer en stor del af deres løn i partiskat og må kun være fuldtidspolitikere i et begrænset antal år, så vi kan få nye kræfter ind med andre erfaringer.

Enhedslisten har ingen formand, men en kollektiv ledelse.

Som medlem af Enhedslisten er du med i et levende partidemokrati med åbne udvalg, åbne hovedbestyrelsesmøder og urafstemning om vores spidskandidater til Folketinget.

Enhedslisten har ingen ungdomsorganisation, men opfordrer sine unge medlemmer og andre unge socialister til at blive aktive i Socialistisk Ungdomsfront.

fho