Kommunalt ansatte podere skal overenskomstdækkes på en kollektiv overenskomst.

De kommunalt ansatte podere, der tester elever og lærere i skolerne i Frederikshavn kommune, er pt. ansat på individuelle overenskomster. KL har anbefalet kommunerne disse individuelle overenskomster, fordi der endnu ikke er forhandlet en aftale med en faglig organisation for dem, muligvis fordi ”corona-podere” er en ny slags job.

Uanset hvilket fag de midlertidige podere kommer fra, er det indlysende, at de hører hjemme i en FOA-overenskomst.

I Aalborg, er de tilsvarende kommunalt ansatte podere ansat under FOAs overenskomst. De er ansat så længe, der er brug for dem og der er én faglig organisation at forhandle med.
Den økonomiske betydning for kommunen vil være meget lille, og midlertidig. Desuden er det oplagt, at denne udgift dokumenteres og fuldt ud refunderes af staten.

Der er heldigvis også fordele for poderne ved at få en kollektiv overenskomst, da de vil få pension, forsikring og sikkerheden ved at have en tillidsrepræsentant.

KL er ingen myndighed for kommunen, og det vil være på sin plads, også i henhold til vores vedtagne politik om ordnede forhold for arbejde i Frederikshavn Kommune, at denne lille gruppe, får en ansættelse under en kollektiv overenskomst.

Derfor var det også en stor glæde, da Borgmester Birgit Hansen på byrådsmødet i går aftes oplyste, at der aftales et møde mellem Kommunen og FOA om podernes ansættelsesforhold!