Omstilling til brug af økologiske råvarer

Forslag fra Enhedslisten

Frederikshavn Kommunes køkkener skal arbejde for at en stor del af deres råvareforbrug er økologiske og lokale.

  • Administration udarbejder en plan for indfasning af minimum 30% lokal økologi i alle kommunens køkkener
  • Administrationen udarbejder en plan for opnåelse af det økologiske bronzemærke i kommunale køkkener på 30 -60% økologi af det samlede fødevareindkøb. Den øgede andel af økologiske varer, skal dog ikke nødvendigvis sikres med lokale råvarer, men sådan at lokale indkøb prioriteres frem for andre, hvor det er realistisk.
  • Udvalgene skal sikre at en omlægning finder sted inden udgangen af 2019 i de køkkener, som findes under de respektive udvalg.
  • Omlægningen skal finde sted indenfor den eksisterende økonomiske ramme gennem tilretning af råvareforbruget. Der må søges puljer til formålet.

Begrundelse :

  • Et øget forbrug af lokalt producerede økologiske varer, vil stimulere en hurtigere omlægning til sprøjtefri landbrug, og derved mindsket udledning af sprøjtegift til naturen og grundvandet.
  • Desuden vil en øget lokal produktion højne beskæftigelsen i sektoren.
  • En økologisk fødevareproduktion højner arbejdsglæden og motivationen blandt køkkenpersonalet som fremstiller maden.
  • Økologiske fødevarer er sundere og mere ernæringsmæssigt korrekte, til glæde for både børn, ældre, ansatte i kommunen og alle andre modtagere af kommunalt fremstillede fødevarer.

Ida Skov

Enhedslisten