Uspiselig nedskæring

Enhedslisten ude af budgetforliget


– VI STÅR UDEN FOR BUDGETFORLIGET OG GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT VI HAR ET ALTERNATIV TIL DEN HERSKENDE POLITIK, SIGER BYRÅDSMEDLEM IDA SKOV (EL).

FREDERIKSHAVN: Enhedslisten er ude af forhandlingerne om Frederikshavn Kommunes budget for 2018.

 Enhedslisten stod fast på kravet om at besparelsen på 10 millioner kroner på handicap- og psykiatriområdet skulle droppes, men det krav kunne borgmester Birgit Hansen (S), der leder forhandlingerne ikke opfylde.

Enhedslisten pegede på, at pengene kunne findes i en pulje til kommunernes serviceramme, der ikke bliver udnyttet fuldt ud. Overskridelse af denne pulje udløser sanktioner, hvis landets kommuner under ét overskrider servicerammen.

Uspiselig nedskæring

– Vi kunne måske have fået nogle af vores mindre mærkesager med i budgettet, men vi kan ikke acceptere, at kommunen vil spare 10 millioner kroner på handicappede og psykiatriske borgere, siger Enhedslistens byrådsmedlem Ida Skov.

Enhedslisten siger også fra til et sparekrav på 6,7 millioner kroner på B&U-området.

Partiet ønsker 4,5 mio. kr. tilført området, så skolerne kan stoppe rullende aldersintegreret indskoling og indføre kortere skoledage ved i stedet at give to-lærertimer i nogle timer.

Desuden ønsker Enhedslisten totalt stop for ukrudtsbekæmpelse med gift og at kommunen opretter en borgerrådgiver/whistleblower samt at kommunen investerer i at få flere i arbejde, flere socialrådgivere og investerer i nedbringelse af sygefraværet.

En alternativ politik

– Nu står vi uden for budgetforliget, ligesom vi har gjort de seneste tre år. Det giver os mulighed for at påvirke politikken ved bedre at kunne gøre opmærksom på, at der findes en alternativ politik med bedre idéer end den herskende politik i kommunen. Vi skal kunne se os selv i øjnene, lige meget hvor fristende det ville være at bryste os af aftryk i budgettet, siger Ida Skov, siger Ida Skov.

Nordjyske Stifttidende, Vendsyssel
22.09.2017