Øko-omlægningstjek for landmanden

Forslag fra Enhedslisten.

Frederikshavn kommune indgår hurtigst muligt samarbejde med Økologisk Landsforening om at tilbyde konventionelle landmænd et gratis, frivilligt og uforpligtende øko-omlægningstjek.

Fonden for Økologisk Landsbrug finansierer omlægningstjekkene, som kan udføres af Økologisk Landsforening eller af Landbo Nord.

Begrundelse for forslaget.

Projektet understøtter lokal erhvervsfremme og Frederikshavns image som grøn kommune. Økologien kan skabe vækst og kommunale arbejdspladser, da økologiske bedrifter ofte har flere ansatte og der er mulighed for et mersalg. Økologisk landbrug foregår uden anvendelse af pesticider, og derfor er en indsats for at øge omlægningen til denne driftsform også et omkostningseffektivt redskab til at beskytte kommunens drikkevandsreserver mod forurening med pesticidrester. Projektet er aktuelt i relation til regeringens Grøn vækst mål, hvor der netop er annonceret en nye vækstplan for dansk økologi hvor der i 2018 og 2019 afsættes 1.1. milliarder til omlægning.

26 kommuner, herunder Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt kommune har gennemført projektet i samarbejde med Økologisk Landsforening.

Ida Skov

Enhedslisten