Depot til radioaktivt affald

Læserbrev

Havnearbejderne og den opvoksende generation skal ikke betale med deres sundhed for hastværk med flere arbejdspladser.

Når virksomheden MARS begynder arbejdet med at ophugge borerigge på havnen i Frederikshavn, vil der være noget af affaldet, der afgiver radioaktiv stråling over grænseværdien.

Hidtil har det lydt fra Kommunen og Havnen, at det affald, der har en stråling over grænseværdien, vil blive fjernet i løbet af højst et år.

Nu kan man høre i TV2/Nords nyheder, at det ikke er helt sådan det forholder sig. Frederikshavn Kommune og Havnen ved godt, at det ikke kan lade sig gøre.

Det har nu vist sig, at Frederikshavn Kommune med vidt åbne øjne giver tilladelse til MARS til at begynde ophugning af borerigge, inden der findes et sted, at anbringe det radioaktive affald fra ophugningen.

Det er stadig muligt for Frederikshavn Kommune at forlange, at MARS nøjes med at ophugge skibe og venter med at arbejde med borerigge indtil, der er et sikkert sted at anbringe det radioaktive affald, som kommer ved ophugningen af platformene.
Det er eneste mulighed for at presse på for en anstændig løsning, der ikke efterlader Frederikshavn med et lager af radioaktivt affald på ubestemt tid.

Borgmesteren vasker sine hænder og siger, at det er statens ansvar at finde et depot til radioaktivt affald. “Det er ude af vores hænder”, siger hun.

Det er jo rigtigt, at det er statens ansvar, at etablere lagre.

Men når lagrene ikke findes, så er det vores, lokalpolitikernes ansvar, at den miljøgodkendelse, som kommunen udsteder, ikke er med til at skabe et stort lokalt problem med ulovlige lagre af radioaktivt affald i Frederikshavn.

Derfor skal vi forlange, at MARS først går i gang med at ophugge boreplatforme, når der er etableret godkendte, lovlige lagre til stråle-affaldet.

Det er vores opgave at passe på sundhed og miljø for vores egne borgere, uanset om det er statens skyld, at der mangler et depot til radioaktivt affald.

Ida Skov

Tronderupvej 26, 9900 Frederikshavn

Byrådsmedlem for Enhedslisten