Fordeling af midler skal ske på ansvarlig vis!

En vuggestue i Skagen har en normering på én voksen til syv børn. En børnehave i Frederikshavn har en normering på én voksen til 13 børn.

Ovenstående tal er den reelle og faktiske normering, som er både børnenes og personalets virkelige hverdag – forestil dig at være alene med syv børn i alderen seks måneder til 2,10 år i otte timer!

Beregningen er foretaget på baggrund af Omsættertabellen – en metode udarbejdet af faglige organisationer, kommunalbestyrelsen og forældre i Fredensborg kommune.

I den seneste dagsorden fra Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune fremgår det, at de nu igen erkender, at opgørelsesmetoden fra Danmarks Statistik ikke er retvisende.

Er det ikke snart på tide, at Frederikshavn Kommune begynder at benytte en metode, der giver et mere retvisende billede af, hvilken hverdag vi faktisk byder kommunens yngste, deres forældre og ikke mindst de ansatte?

Enhedslisten Frederikshavn/Læsø har dags dato sendt en mail til alle medlemmer af udvalget. Vi opfordrer til, at der kommunalt tages en beslutning om at anvende Omsættertabellen ved normeringsopgørelser for dels at få et mere retvisende billede af daginstitutionernes virkelighed, men også for at sikre, at fordeling af midler sker på ansvarlig vis – hvor de institutioner der trænger mest, får, hvad de behøver.