Enhedslisten med i budgetaftale for Frederikshavn Kommune for 2022

Enhedslisten har søndag aften sammen med Socialdemokratiet, SF og Venstre landet en budgetaftale for Frederikshavn Kommune for 2022.

Vi fik gennemført, at besparelserne på Sundhedsudvalget blev fjernet – dermed er der ingen besparelser på bl.a. sundhedsplejen, kommunal genoptræning og forebyggende hjemmebesøg samt sygeplejen, som det ellers var planlagt.

Der bliver tilført 6,1 mio. kr. til Ældreområdet, hvor der skal være fokus på arbejdsmiljøet ved hjemmeplejen, herunder indførelse af forskellige tiltag bl.a. pauser, 1 time til førstegangsbesøg m.m.

Dagtilbudsområdet tilføres 4 mio. kr. med henblik på indførelse af minimumsnormeringer. Dagplejen tilføres 1,5 mio. kr. i forhold til belægningsgraden. Hvilket i praksis betyder en nedgang fra 3,7 børn til 3,5 børn pr. dagplejer til samme løn.

Der tilføres 4,5 mio. kr. til klimaområdet – hvilket OGSÅ er en stor sejr!
Vi vil arbejde målrettet for at sikre, at pengene forvaltes på fornuftig vis!

Vedrørende skoleområdet måtte vi erkende, at Socialdemokratiet var umulige at få med til et reelt kvalitetsløft. Man tilfører 8 mio. kr. (engangsbevilling, 2 mio. kr. til hvert distrikt) til implementering af Folkeskolens Vision, som ikke kan omsættes til f.eks. varige ansættelser eller færre elever i klasserne.
Vi foreslog ved forhandlingerne, at man i stedet tilførte 3,5 mio. kr. (om året) til kortere skoledage samt 2-lærer timer for 0-2 kl. (på lige fod med de øvrige årgange).
Vi forsøgte at overbevise med mange gode argumenter, men det var ikke en mulighed. Derimod fik vi skrevet som budgetbemærkning, at Børne og Ungdomsudvalget skal arbejde med forslaget med henblik på vedtagelse ved næstkommende budgetforhandlinger.

Vi var meget i tvivl om, hvorvidt vi skulle gå med i budgetaftalen, eftersom skolerne IGEN blev overset uden et varigt og reelt løft. Vi endte dog med at gå med i aftalen, fordi besparelserne på Sundhedsområdet ellers ville blive gennemført, og pga. de øvrige forbedringer på velfærdsområderne og klima.

Fremadrettet bliver det vores fælles opgave at holde de øvrige partier op på deres løfter om kvalitetsløft på skoleområdet.

Rød-Grønne hilsener
Enhedslistens forhandlerudvalg
Pernille, Jonas, Ida, Ellen, Poul-Erik, Johnnie & Rita