Enhedslisten Frederikshavn – Læsø er med i budgetaftale 2021

Hej medlemmer

I skal altså lige have mail med vedlagt budgetaftale for 2021.

For første gang er vi med i en budgetaftale for Frederikshavn kommune.

Vi var mødt 8 fra Kommunal Politisk Udvalg kl. 16 i vores lokaler Th.Bergsvej, hvor vi forberedte os på forhandlingerne og klædte forhandlerudvalget på.

Vi fulgtes alle ad over på Rådhuset, hvor vi kunne råde over et lokale, så forhandlerne kunne rådføre sig med gruppen i løbet af forhandlingerne.

Kort fortalt havde vi jo besluttet at det var et must for os, at

1. der besparelsen på 8,9 mio på handicap og ældre blev taget af bordet, og desuden var det også et krav for at være med i en aftale, at der blev tilført området nye penge.

2. bedre normeringer på børneområdet

og 3. klima/natur tiltag

Alt 3 er opfyldt.

Desuden indeholder aftalen mere, som også er vigtigt for enhedslisten (men som det er for sent på døgnet at fortælle om) og vi fik imødekommet nogle ønsker, som kun Enhedslisten havde ønsket: en pulje som foreninger og borgere kan søge til projekter inden for klima og biodiversitet, og mulighed for at få genindført bruger-pårørende råd på plejecentrene. Sørme også en whistleblower. Det sidste viste sig dog vist nok skyldes, at der er en EU-bestemmelse om det på vej:)

Selvfølgelig kunne vi ønske os mere, men vi var helt enige om, at vi skulle med i aftalen. Der var ingen velfærdsforringelser, og budgettet fik flere gode ting med set med Enhedslisteøjne, hvis vi var med. Jeg underskrev så aftalen på Enhedslistens vegne.

Jeg ville vedlægge budgetaftalen, så I selv kan læse nærmere om den. Det kan desværre ikke lykkes mig at vedhæfte aftalen. Jeg eftersender den, så snart teknikken tillader det.

Glade røde hilsener

Jeg tør godt skrive fra os alle, der kunne deltage i dag. Det var Carsten, Helle, Johnnie, Aage, Pernille, Poul Erik A, Jonas og Ida