Enhedslisten kæmpede for større kvalitetsløft til skolerne

Vi er ikke rige i Frederikshavn Kommune. Men siden 2014 er kassebeholdningen vokset til langt over 300 millioner kroner, og byrådet har et mål om, at der mindst skal være 80 millioner kroner i kassen.

Så selv om der for kommende år er disponeret 150 millioner kroner af kassen på forhånd, er der stadig mange millioner tilbage at bruge af til at give vores folkeskole et tiltrængt løft – sammenhold det med, at vi er en af de kommuner i landet, der bruger færrest midler pr. elev.

Alle elever i Frederikshavn Kommune vil have glæde af færre elever i klasserne, og mange har absolut behov for det for at have en skoletid, hvor de har et godt skoleliv og får tilfredsstillende resultater.

I Enhedslisten havde vi håbet, og vi har kæmpet for, at der skulle ske et mærkbart skridt mod bedre tid til eleverne i dette års budgetaftale. I det mindste ville vi have indført kortere skoledage i indskolingen ved at konvertere deres understøttende timer til timer med to lærere. Ikke engang de tre-fire millioner kroner til tidligere åbent i SFO, som det ville koste, kunne vi få.

Altså, ingen varig tilførsel til skolen i budgettet. Kun et engangsbeløb på to millioner kroner til hvert skoledistrikt til arbejdet med “visionen for folkeskolen” blev det til samt en budgetbemærkning om, at Børne- og Ungdomsudvalget arbejder med vores forslag om kortere skoledage i indskolingen til levering i budget 2023.

Alligevel endte vi med at gå med i budgetaftalen for 2022. Derved kunne vi nemlig få fjernet forringelserne på sundhedsplejen, den kommunale træning, forebyggende hjemmebesøg og sygepleje.

Samtidig er der ingen forringelser på velfærdsområderne, og aftalen opfylder mange af vores ønsker til forbedringer, blandt andet på klima, børn, pleje og omsorg og natur.