Nej til forringelser på sundhedsområdet

Mandag den 16. august, var der møde i Sundhedsudvalget. Punkt 1 på dagsordenen var behandlingen af administrationens forslag om budget for sundhedsområdet for næste år.

Sundhedsområdet skal stadig spare 1 % om året i modsætning til Socialudvalgets område og Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Udvalget blev ved mødet enige om at undtage børnetandplejen fra besparelse, men fastholdt at spare på blandt andet:

• Forebyggende hjemmebesøg
• Vederlagsfri fysioterapi
• Sygepleje
• Sundhedsplejen for nyfødte og skolebørn

Disse områder er i forvejen skåret for meget ned, og derfor er nye forringelser her uacceptable for os i Enhedslisten – specielt taget i betragtning, at kommunens økonomi er den bedste i mange år. Derfor gik vi imod budgetforslaget for sundhedsområdet.