Enhedslistens budget-ændringsforslag 2020 – 23

Enhedslistens ændringsforslag Til Budget 2020 2023. Endeligt

Siden sidste medlemsorientering er Enhedslisten gået fra forhandlingerne om budget 2020, fordi betingelsen for at være med i budgetaftalen er, at vi skal acceptere en besparelse på ca. 10 mio på psykisk- og fysisk handikappede samt ældre og syge borgere. Alle de af vores medlemmer, der har udtrykt deres holdning, har været helt enige i at det er uspiseligt for Enhedslisten at lægge navn til det. Det budgetforlig, som alle de andre partier minus halvdelen af DF har indgået, indeholder nogle gode delelementer bl.a afskaffelse af rullende skolestart, men de forslag afhænger ikke af om Enhedslisten er med eller ej, og uanset hvad, så kan vi ikke svigte de handikappede og svageste ældre medborgere.

De aktive i afdelingen har nu udarbejdet ændringsforslag (et Enhedslistebudget) som bliver behandlet sammen med budgetforligspartiernes budgetforslag på Byrådsmødet d. 4. november. Det er utænkeligt at vores ændringsforslag bliver vedtaget, men vi synes, det er alt arbejdet værd  at skrive det, så vi kan vise, at vi kan lave et budget, der er ansvarligt finansieret og samtidig er ansvarligt over for alle borgere i vores kommune, specielt de, hvis hverdag er afhængig af kommunens velfærdsydelser. Det gælder både forholdene for børn, skolebørn, unge, handikappede på bostederne, de ældre i plejecentrene. Samtidig tager Enhedslistens hensynet til klima/miljø med i budgettet

Her til aften, har jeg oversendt vores budgetforslag til Byrådssekratariatet til poliltisk behandling. Hverken vores budgetforslag eller forligspartiernes er offentliggjort endnu. Jeg vedlægger Enhedslistens denne mail.

På onsdag d. 30 er der byrådsmøde, hvor vi i fællesskab med SF har begæret en beslutning fra Plan-og miljøudvalget i BR. Det drejer sig om at ændre lokalplan og kommuneplan så det bliver tilladt at bygge et 7 etager højt massivt boligkompleks på arealet mellem Føtex og Ørnevejens Skole. Projektet har været i foroffentlighedshøring, hvorefter PMU- flertallet har besluttet at sende det i offentlig høring og at lade processen gå videre, på trods af en del indsigelser fra beboere i området.

Enhedslistens ændringsforslag Til Budget 2020 2023. Endeligt