Nyt fra afdelingen optil generalforsamlingen

2. Temaplan for udlæg af nye områder til byudvikling. Jeg stillede forslag om at udtage nogle områder i Skagen. Det er områderne syd for Bøjlevejen, hvor der er unik natur og dyreliv og som er fritidsområde for mange fastboende i Skagen. Kun SF støttede vores forslag, som blev skrevet til referat. Punktet kan høres