folketingsgruppen 2 juli 2015

Sådan har folketingsgruppen konstitueret sig

Enhedslistens folketingsgruppe har i dag konstituteret sig, og fordelt ordførerposter, samt valgt ledelse og øvrige poster. Enhedslisten er Folketingets fjerdestørste parti, og får derfor automatisk plads i Folketingets præsidium og kontroludvalg. 

Folketingsgruppens ledelse:

Gruppeformand: Stine Brix

Gruppenæstformænd: Pernille Skipper

og Jakob Sølvhøj

Gruppeledelse: Pernille Skipper, Johanne Schmidt-Nielsen, Stine Brix, Pelle Dragsted og Jakob Sølvhøj

Medlem af Folketingets Præsidium: Stine Brix

Medlem af kontroludvalget:  Pernille Skipper

Øvrige ordførerskaber:

Johanne Schmidt-Nielsen:
Politisk ordfører, Ordfører for udlændinge og Integration, Ordfører for de gymnasiale uddannelser.

Pernille Skipper:
Retsordfører, Socialordfører, Ligestillingsordfører

Stine Brix:
Gruppeformand, Medlem af Folketingets Præsidium, Sundhedsordfører, Psykiatriordfører

Pelle Dragsted:
Finansordfører, Erhvervsordfører, Kirkeordfører

Finn Sørensen:
Arbejdsmarkedsordfører, Ældreordfører, medlem af Europa-udvalget

Rune Lund:
Skatteordfører, Kommunalordfører, IT-ordfører

Nikolaj Villumsen:
Udenrigsordfører, Beredskabsordfører

Søren Søndergaard:
EU-ordfører, Ordfører for Menneskerettigheder, Kulturordfører, Medieordfører

Eva Flyvholm:
Forsvarsordfører, Uddannelsesordfører for videregående uddannelser, Forskningsordfører

Christian Juhl:
Udviklingsordfører, Ordfører for Rigsfællesskabet, Ordfører for Nordisk Samarbejde, Arbejdsmiljøordfører

Jakob Sølvhøj:
Folkeskoleordfører, Børneordfører, Handicapordfører, Ordfører for erhvervsuddannelser m.v.

Maria Gjerding:
Klimaordfører, Miljøordfører, Ordfører vedr. grøn omstilling, Landbrugsordfører, Dyrevelfærdsordfører, Familieordfører

Søren Egge:
Energiordfører, Fødevareordfører, Fiskeriordfører, Boligordfører

Henning Hyllested:
Transportordfører, Ordfører vedr. social dumping, Landdistriktsordfører, Turismeordfører

 Stine Brix Torsdag, 2 juli, 2015 – 21:39