Regional Udviklingsstrategi svigter i forhold til klima, miljø og beskæftigelse

  • Forslaget til Regional Udviklingsplan for Nordjylland svigter på de vigtigste områder. I stedet for at skabe udvikling gennem investeringer i grøn omstilling og en ansvarlig klimapolitik, prioriteres investeringer i motorveje, som vil øge biltrafikken og transporten med lastbiler. Det vil belaste klima og miljø yderligere, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd på vegne af Enhedslisten i Nordjylland.
  • I Enhedslisten Nordjyllands høringssvar peger vi på, hvordan vi i stedet bør prioritere investeringer i kollektiv trafik og forbedringer af skinnenettet, som kan flytte transport af mennesker fra biler til kollektiv trafik og gods fra veje til skinner. På den måde kommer de konkrete initiativer til at afspejle ønsket om at sikre en bæredygtig udvikling, som også fremgår af den Regionale Udviklingsstrategi i steder for at øge vores klima- og miljøudfordringer, fortsætter Per Clausen.
  • Heller ikke den udfordring, at beskæftigelsesudviklingen i Nordjylland er markant dårligere end i resten af landet, adresseres i den Regionale Udviklingsplan. Det ville ellers være oplagt at understøtte initiativer, som kan udvikle de nordjyske virksomheder gennem en større brug af de mange  højtuddannede, som uddannes i Nordjylland og som i dag i alt for stor udstrækning eksporteres ud af landsdelen og skaber beskæftigelse og udvikling uden for Nordjylland, siger Per Clausen.
  • Forslaget til Regional Udviklingsstrategi løser på ingen måde de udfordringer, vi står over for Nordjylland, men vil øge belastningen af natur og miljø uden at tage fat på at løse de strukturelle udfordringer, som har betydet, at beskæftigelsesudviklingen er væsentligt dårligere i Nordjylland end i resten af landet, slutter Per Clausen.

Enhedslistens høringssvar til den Regional Udviklingsstrategi. Klik og læs.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08