Stem, Poul Erik Andersen i folketinget

Stem på Enhedslisten. Liste Ø.

Poul Erik Andersen Aalbæk

8 – Poul-Erik Andersen (Frederikshavn)

Jeg er 67 år gammel og gået på pension.

De sidste 25 år af mit liv var jeg fisker, hvor jeg bl.a. sad i bestyrelsen for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Er førstesuppleant til Frederikshavn byråd.

Har været formand for bruger-pårørenderådet ved leve-bomiljø i Ålbæk.

Gift og bor i Ålbæk.

Godt seniorliv til alle.

Stop for højere pensionsalder.

Slut med grådighed og skattely.

Genopret velfærden i kommunerne.

Skrot budgetloven.

Flere penge til arbejdstilsynet.

Bedre kollektiv trafik.

Arbejde til alle-kortere arbejdstid.

Velfærdsgaranti uden privatisering.

Til kamp for mere økologi.

Helt ny klimaplan.

Plads til alle-også flygtninge og indvandrere.

Færre penge til militæret-mod øget militarisering. 

Minimum normeringer i børnehaver og vuggestuer. Forsvar de almene boliger. Enhedslisten vil fortsat sige nej til studehandler og stemme efter vores egen overbevisning. Vi siger nej til en hver forringelse af miljøet, solidariteten og demokratiet og ja til enhver forbedring.

Fællesskabet fungerer.

Enhedslisten er et alternativ til venstre.

Stem på Enhedslisten. Liste Ø.