Ethvert barn har ret til mor eller far ved sygdom

26.01.2021 | Af: DEBAT-INDLÆG; Kanal Frederikshavn

Ethvert barn har ret til mor eller far ved sygdom

ELs mødelokale TH Bergsgade 8 i Frederikshavn: Enhedslisten Frederikshavn-Læsø bakker op om det fremsatte borgerforslag til Folketinget vedrørende ændring af lovgivningen om ret til pasning af sygt barn ved almen sygdom.

Pernille Christensen har på vegne af kommunalpolitisk baggrundsgruppe Enhedslisten Frederikshavn-Læsø skrevet dette indlæg: Enhedslisten Frederikshavn-Læsø bakker op om dette fremsatte borgerforslag til Folketinget vedrørende ændring af lovgivningen om ret til pasning af sygt barn ved almen sygdom.

I skrivende stund har forslaget indsamlet 47.430 underskrifter ud af 50.000. Derfor er der fortsat behov for din underskrift. Se link nederst.

Uddrag af borgerforslaget:
Der foreslås en ændring, som læner sig op ad lovgivningen i Sverige, hvor forældre op til barnet er 12 år har ret til at passe deres barn til det er raskt ved almen akut opstået sygdom.

Forælderens fravær grundet barnets sygdom er i Sverige uden løn, men forælderen får i stedet en kompensation på knap 80 procent af dagpengesatsen, som bliver betalt af Försäkringskassan, der er ejet af staten, og som lønmodtagere og arbejdsgivere betaler til. En lignende ordning foreslås indført i Danmark på tværs af erhverv og overenskomster.

Lovgivningen tilgodeser således ensidigt arbejdsmarkedets behov frem for børns behov for omsorg under sygdom. Som medarbejder melder man sig syg og skal først komme på arbejde, når man igen er rask. Sygdom hos medarbejderens barn får dog kun plads til at vare én dag! Men når børn rammes af de gængse infektionssygdomme, som ofte ses hos børn – særligt i deres år før skolealderen – strækker sygdommen sig oftest over mere end én sygedag.

Der er behov for en ændring på dette område, således at børnefamilier ikke skal frygte sygdom ved deres børn grundet deres arbejde og samtidig faktisk har rettigheden, til at være hjemme med deres barn til sygdommens afslutning.

Her finder du link til Borgerforslag, hvor du skal benytte dit Nem-ID til underskrift.