Tilbageblik fra EL`s årsmøde 5-6 oktober 2019

Beslutninger fra årsmødet

Enhedslisten afholdt i den forgangne weekend sit 31. årsmøde i fin stil. Her fra Landskontoret vil vi gerne sige tusind tak til alle deltagerne for god ro og orden; den praktiske afvikling var en fornøjelse.

Årsmødet er Enhedslistens højeste myndighed, som sætter den overordnede retning for partiet. I år fik vi vedtaget et nyt globaliseringsprogram, en samarbejdsaftale med netmediet Solidaritet.dk samt udtalelser om hhv. rørledningen Baltic Pipe og stop for nedrivninger og ghettolister. Derudover fik vi som altid valgt en ny Hovedbestyrelse, spidskandidater til et kommende folketingsvalg samt en arbejdsplan og et budget. Arbejdsplanen indeholder blandt meget andet organisationsdebat, boligpolitisk arbejde og en fælles grøn indsats.

Næsten alle vedtagelser kan nu findes på vores hjemmeside. 


Enhedslisten sætter medlemsrekord

Enhedslistens officielle medlemstal bliver opgjort hvert år pr. 1. oktober, efter den årlige kontingent-sletning. I år endte vi på 9.662 medlemmer – hvilket er det højeste nogensinde opgjort pr. 1. oktober! Man kan se medlemsudviklingen år for år nederst på denne side.

Lige nu kører partiet faktisk en lille kampagne, hvor man kan blive medlem for 25 kroner resten af kvartalet, hvis man tilmelder sig automatisk kortbetaling. Det har foreløbigt givet 22 nye medlemmer i den første uge af oktober – ikke dårligt. Hvis du kender én, der burde gå med i partiet, så del meget gerne dette kampagne-link.


Faglige Ø-folk samles i november

Efter et folketingsvalg, hvor højrefløjen kom i defensiven, er der rigtigt meget, de faglige kammerater i Enhedslisten skal samles om og drøfte. Vi har som parti været med til at skabe det politiske skred, som folketingsvalget var udtryk for. Vi var som parti afgørende for, at det lykkedes at forhandle et forståelsespapir på plads. Bevægelsen om OK18 (OK = overenskomst) var med til at sikre, at velfærden kom på den politiske dagsorden, og den begyndende klima-aktivitet også i faglige kredse skal op i gear og forstærkes. Vi skal have et fortsat fagligt fokus på budgetkampen i kommuner og regioner. Vi skal have udviklet bevægelse som stopper pensionsalderens stigning.

Alt dette skal vi diskutere på den Faglige Landskonference i København d. 9. og 10. november. Den 10. november er en temadag om OK20. Vi vil arbejde for, at OK20 bliver en afgørende styrkelse af kampen for omfordeling af rigdommene i samfundet, og vi vil gøre hvad der er muligt for, at erfaringerne omkring musketer-ed og skulder-ved-skulder tages i anvendelse. En opfordring herfra til at I arbejder med tilmeldinger fra afdelingerne.

Se hele programmet for Faglig Landskonference og meld dig til her


Fremtidsfabrik – parti i bevægelse

Enhedslisten inviterer til to lørdagsarrangementer i hhv. København og Århus i november. Fokus vil være på, hvordan vi skaber samfundsforandring gennem bevægelserne, og vi vil bl.a. få besøg af folk fra en række af de mest markante bevægelser lige nu. Både nye medlemmer, gamle medlemmer og sympatisører er meget velkomne. Vi regner med at starte kl. 11 om formiddagen og slutte af med en stor fest om aftenen.

Det kommer til at foregå lørdag d. 16. november i København og lørdag d. 23. november i Århus. Sæt kryds i kalenderen og læs mere i næste Organisationsnyt.


Møde i Ældrepolitisk Udvalg

Ældre-/seniorpolitisk Udvalg i Enhedslisten (ÆPU) holder møde i København onsdag d. 23. oktober kl. 10-13. Det foregår på Enhedslistens Landskontor, Studiestræde 24, stuen. Der ydes rejserefusion, og alle Ø-medlemmer velkomne, og selvom man ikke er +60.

Udvalget vil på dette møde beskæftige sig med fattigdom og ulighed hos ældre. Vi vil gerne spille ind i den overordnede dagsorden for Peder Hvelplunds folketingsarbejde på ældreområdet. Til foråret vil det store område handle om en kommende sundhedsreform, der flytter store dele af sundhedsindsatsen for ældre og kronikere ud i kommunerne. I forbindelse med pensionsforhandlingerne vil vi i udvalget spille ind med overvejelser om vores bud på en forbedret folkepension.

Hvis man har spørgsmål til mødet eller til Ældrepolitisk Udvalg i øvrigt, er man meget velkommen til at sende en mail til kontaktpersonen, Torben Conrad. Skriv til torben.conrad@gmail.com 


Nyt fra bevægelserne

 Værdig psykiatri for alle – happening i Kbh 22. oktober

Tirsdag d. 22. oktober vandrer netværket Værdig Psykiatri For Alle gennem København for at overrække deres bog ”Veje til En Værdig Psykiatri For Alle”, samt et kunstværk af Stine Linnemann, lavet af ”breve til politikerne” til Folketingets Formand. De mødes på Københavns Hovedbanegård kl. 13.30.

 Hvor er der en voksen?

Der er stadig godt gang i bevægelsen #hvorerderenvoksen, som kæmper for minimumsnormeringer. For øjeblikket kører en lang række lokale kampagner; der er fx happenings i hhv. Egedal og Århus d. 9. oktober, i Aalborg d. 10. oktober og i Holbæk d. 19. oktober. Læs mere her.

 Aldrig mere en krystalnat

9. november 1938 blev tusinder af jødiske ejendomme udsat for hærværk og plyndring i Nazityskland. Læs evt. mere her. Dagen er en god anledning til at mindes hændelsen – og tage afstand fra racisme og fremmedhad i dag. I København er der en manifestation 9. november kl. 16.30 på Kultorvet, og der er også tradition for markering i en lang række andre byer. Afdelingerne opfordres til at bakke op om lokale aktiviteter eller evt. selv tage initiativ til nogen.

 Folkets klimamarch i København på fredag

Borgmestre fra verdens største byer, der sammen repræsenterer over 650 mio. mennesker, mødes i København 10-11. oktober for at forhandle fremtiden for byernes grønne omstilling. Derfor vil Folkets Klimamarch København igen gå i gaderne. Det gør de på fredag den 11. oktober kl. 16:00 på Rådhuspladsen. Der vil bl.a. være tale af det socialistiske amerikanske kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez. Læs mere på klimamarchkbh.com eller på facebook.

 Græsrodsprisen 2019

Enhedslistens Rød Fond hædrer hvert år nogle græsrødder, der gør en særlig forskel ved at tænke nyt, gå foran og blive ved. Igen i år blev prisen delt mellem to initiativer, nemlig solidaritetsnetværket Refugees Welcome, Denmark samt Almen Modstand, der kæmper mod ghettopakken. Foruden et stort skulderklap følger der også 5.000 kroner med prisen. Tillykke til græsrødderne.


Inputs til Org-nyt

Hvis du har inputs til Organisationsnyt, er du altid velkommen til at skrive til jeppe.r@enhedslisten.dk. Nyhedsbrevet udkommer hver anden uge.


Stemningsbilleder fra årsmødet:

Af Poul-Erik Andersen