Retssikkerhed for mennesker med handicap

Psykiatri-politisk program – visioner for psykosocial sundhed