Borgerne har klaget til tilsynet

– Borgere snydt for kontanthjælp

Kommunalt: – Kommunen følger ikke reglerne om samliv og gensidig forsørgelse, siger Ida Skov, der vil have penge tilbagebetalt til borgere

FREDERIKSHAVN: En række borgere i Frederikshavn Kommune er kommet i alvorlig økonomisk klemme.

Af Hans Christensen, hans.christensen@nordjyske.dk Twitter:@hachug

Frederikshavn Kommune har trukket i deres ydelser i sager om samliv og gensidig forsørgelse. Det er sket på et forkert grundlag, og der er indlysende fejl i sagsbehandlingen.
Det mener byrådsmedlem Ida Skov (EL), der nu forsøger at komme borgerne til undsætning.
Ida Skov rejser sagen i byrådet. Hun vil have kommunen til hurtigst muligt at efterbetale kontanthjælp eller uddannelsesydelser til de borgere, der på et ugyldigt grundlag om gensidig forsørgelse har mistet en stor del af deres økonomiske fundament.Borgerne har klaget til tilsynet for kommunerne over kommunens håndtering af afgørelser om samliv. I klagen henvises til fire borgere, der har været udsat for, at kommunen ikke vil følge Ankestyrelsens principafgørelse eller den vejledning, der er sendt til kommunerne i marts i år.

Her fremgår det, at en afgørelse, om at et par skal anses for samlevende og dermed har gensidig forsørgelsespligt, skal meddeles til dem, afgørelsen vedrører, for at have virkning. Altså både ansøgere og samlevere. Først når begge parter er orienteret, har afgørelsen virkning, og først derefter kan kontanthjælpssystemet beregne uddannelses- eller kontanthjælp.
– Det er vigtigt, at en kontanthjælpsmodtager ligesom andre borgere får en sagsbehandling, der følger lovgivningen. Når der ikke er foretaget en korrekt sagsbehandling, er afgørelsen ugyldig og skal ikke have virkning, siger Ida Skov.

web fho 23-05-2015