Byrådet, spørgetid 25.2.2015

Spørgsmål til byrådet den 25. februar 2015

Velfærd Frederikshavn vil gerne stille følgende 3 spørgsmål til byrådet

Er der i Jobcenter Frederikshavn ansatte som er resultatlønnet? Vi vil eksempelvis gerne vide om der er ansatte i sygedagpengeafdelingen, som får udbetalt ekstra penge eller modtager andre ydelser eller goder for at stoppe sygedagpengesager.

Vi vil gerne vide hvor mange personer bosiddende i Frederikshavn kommune i alderen 18-60 år der står uden forsørgelse.

Vi vil gerne vide hvor mange af de personer der står uden forsørgelse, der er kvinder og vil gerne have oplyst aldersfordelingen på henholdsvis kvinder og mænd på hele gruppen af folk uden forsørgelse Fr. havn kommune.

Hvordan vil kommunen orientere samlevende borgere om at de kan få den kontanthjælp tilbage som kommunen uretmæssigt har trukket fra samlevende par pga. loven om gensidig forsørgelse – Altså fra samlevende par, hvor den ene part har fået udbetalt kontanthjælp og hvor kommunen ikke har partshørt samleveren? Vi vil gerne vide om kommunen har tænkt sig at bruge en bureaukratisk fremgangsmåde, hvor man på vanlig vis overdænger borgerne med papirer i form af skemaer, lovtekster og sætter tidsfrister eller vil man anvende en borgervenlig fremgangsmåde, som er nem og enkel og som alle borgerne kan forstå og handle på?

Vi vil gerne have et klart og tydeligt svar på vores spørgsmål

(stillet af Britta Glinvad Kristensen)