Frederikshavn; “EL ude af budgetaftalen for 2019”

Pressemeddelelse

Frederikshavn 25.09.2018

Enhedslisten kan ikke være med i budgetaftalen for 2019 for Frederikshavn Kommune.

Det er igen et spareforslag som rammer områder, der allerede i foregående år er sparede på.  Så meget at der nu er et uacceptabelt niveau. Det vigtigste for Enhedslisten var at få stoppet den årlige 1% nedskæring på velfærdsområderne og få rettet op på niveauet for børn i kommunen, både førskolebørn og skolebørn, altså at få bedre normeringer i dagtilbudsområdet og flere hænder i folkeskolerne.

Enhedslisten var med i forhandlingerne længe, fordi vi til det sidste håbede det var muligt at få de værste velfærdsforringelser ud af budgettet, samt starte på at genoprette et acceptabelt niveau i dagtilbud og folkeskole.

Besparelsen på de små børn, som er vedtaget i BU i foråret, som skulle komme  ved at tvinge børnene tidligere i børnehave og ved at lukke dagpleje i oplandet, de besparelser røg ud, og i stedet var der bred enighed om at tilføre området 6 mio.

For skolen håbede vi på ligesom på dagtilbudsområdet at få besparelsen ud. Den besparelse  som ligeledes er vedtaget i BU i foråret, er en besparelse på 1/2 times undervisning pr elev og vi ville i stedet have tilført folkeskolerne ressourcer til bedre kvalitet i undervisningen – altså til flere lærere.

Søndag aften viste det sig desværre, at socialdemokraterne ikke ville være med til at skrotte besparelsen på skolerne og kun ville tilføre skolerne et engangsbeløb til en dialogproces om skolens fremtid.

Et engangsbeløb kan ikke bruges til flere lærere eller til inklusion, for hvad kan det hjælpe, hvis det kun gælder for et år. Hvis vi skal begynde at genoprette acceptable forhold for undervisningen i folkeskolen er det nødvendigt at tilføre blivende midler, som skolerne kan planlægge indsatsen efter fremover. Der har været ord og organisationsændringer nok i folkeskolen de sidste 4 år – nu skal der blivende ressourcer til.

Vi er naturligvis glade for, at der endelig sker en forbedring på det vigtige 0-6 års område, hvor grundlaget for børnenes udvikling og fremtidige muligheder skabes.

Vi er ikke i tvivl om at det først og fremmest skyldes den brede gruppe af aktive forældre, der gennem et halvt år uden ophold og med støtte fra ansatte og FOA, har presset på ved deres aktiviteter for at få bedre normeringer i dagtilbuddene.

Det er opmuntrende at opleve, at fælles handling fra berørte borgere nytter. Enhedslisten kan imidlertid ikke gå med i en budgetaftale der indeholder besparelser på andre velfærdsområder, hvor der også allerede er skåret ind til benet.

Vi vil ikke tage ansvaret for en aftale der indeholder

-besparelser på folkeskolen, der  stadig ikke får mulighed for at give børnene tilfredsstillende faglig kvalitet i undervisningen og en bedre trivsel

– kortere åbningstid for klubberne og forringelser af specialtilbuddene.

-nedskæringer på døgncenteret

-nedskæringer på hjemmehjælpen

-nye besparelser på bibliotek og borgerservice

Enhedslisten vil nu stille sit eget ændringsforslag til budgettet. Vi vil udarbejde et budget som vi mener er mere ansvarligt overfor alle borgere, men som stadig tager hensyn til kommunens likviditet og økonomi i det hele taget.

Enhedslisten Frederikshavn – Læsø

v/Ida Skov

KLIK = LÆS, -flere-penge-til-de-mindste/

Ændringsforslag 2019 og samlet budget 2019 – 22