Forbudet mod atomvåben må være af højeste prioritet.

Forbyd atomvåben

Af Flemming Hardy Olsen, web og presseansvarlig

Debatindlæg af Christian Juhl, Silkeborg og Poul Eck Sørensen, Esbjerg

Forbudet mod atomvåben må være af højeste prioritet NU som altid.

Det kan synes trættende, at skulle blive ved med at gentage, da det har stor indflydelse for både al menneskelig trivsel og kreativitet. Vi bringer HER på sitet et par aktuelle indspark til en forhåbentlig oplagt læserkreds såvel medlemmer af EL samt sympatisører og andre fredselskende mennesker her i Nordjylland.

Udviklingsordfører Christian Juhl fra Enhedslistens folketings gruppe har til stadighed haft læserbreve i pressen og er så vidt mig bekendt den mest velrespekterede aktive modstander af atomoprustning i folketinget. Når det gælder både vores eget folketings mangel på forståelse for situationens alvor. Og den ude i verden herskende mangel på menneskelig empati på området.

  1. Herunder bringes læserbrev af Christian Juhl, Det har tillige været bragt i februar nummer af R+G. (Enhedslistens medlemsblad)

2. Poul Eck Sørensen, formand for Esbjerg Fredsbevægelse.

Har været bragt i Jyske Vestkysten 05.02.2018 og Dagbladet arbejderen 14.02.2018


Forbyd atomvåben

Christian Juhl, Silkeborg

Folketingsmedlem Christian Juhl

I år går Nobels Fredspris prisen til organisationen ICAN, der arbejder for et globalt forbud mod atomvåben. Det er en god beslutning

Nobel-komitéen har tidligere givet prisen til flere krigsforbrydere.

Den danske regering må gå i tænkeboks. De må indse, at det var forkert at stemme imod det atomvåbenforbud, som 122 lande stemte for i september i FN.

FN-beslutningen tændte håb om at slippe for det våben, der kan udslette alt liv på kloden.

Det eneste land, som har brugt atombomben er USA. Nemlig over Hiroshima og Nagasaki. USA er aldrig blevet gjort ansvarlig for det, som vel er verdens største krigsforbrydelse.

USA har pålagt NATO-lande at stemme imod atomvåbenforbudet i FN. USA vil ikke have et atomvåbenforbud. Den danske udenrigsminister har sagt, at regeringen er imod FN-forbuddet, fordi atomvåben er et vigtigt afskrækkelsesvåben for NATO, og dermed for Danmark.

Den danske regering siger, de er tilhængere af fred, men de sender gang på gang landet i krig, når USA beder dem om det.

Medlemskab af NATO gør os ikke tryggere.

Medlemskab af NATO betyder, at vi ikke kan føre en selvstændig udenrigspolitik uden atomvåben og uden at deltage i angrebskrige.

Danmark bør være alliancefrit og basere sin udenrigspolitik på at fremme fred og nedrustning.

Vi skal arbejde aktivt for at forbyde atomvåben, ligesom vi gjorde med kemiske våben og klyngebomber.

Vi skal satse på forebyggende indsatser og bidrage til at kriser og konflikter ikke bliver til krige.

Vi skal øge udviklingsbistand, nødhjælp og det civile beredskab.

Vi skal omlægge vores militær, så vi stærkere kan indgå i FNs fredsbevarende styrker.

Vi skal uddanne mennesker til at kunne indgå i internationale ikke-militære konfliktforebyggende og konfliktskabende aktiviteter sammen med de andre nordiske lande, der i mange år har styrket denne kapacitet.

Det vil være gode bidrag til en tryggere verden.

Bragt i R+G februar 2018

Vi er tættere på en atomkrig end nogensinde

Jyske Vestkysten d. 5/2 – 2018

Jeg kan godt forstå det, hvis du tænker. Det er for langt ude. Men prøv at læse artiklen fra New York Times d. 16/1 – 2018: ”Pentagon Suggests Countering Devastating Cyberattacks With Nuclear Arms.”
Her beskrives hvordan Pentagon, hvis USA bliver udsat for et voldsomt cyberangreb, foreslår, at man må kunne straffe med atomvåben.
Man har ikke beviser på et cyberangreb fra Rusland, men det nævnes så tit, at det efterhånden er blevet en sandhed alligevel.
Tanken om en begrænset atomkrig mod Rusland var jo årsagen til at præsident George W. Bush i 2001 opsagde den såkaldte ABM-traktat fra 1972, traktaten for anti-ballistiske missiler. Herefter har USA placeret anti-missilsystemer rundt om Rusland, da man i USA tror, at man på den måde kan ramme Rusland med atomvåben uden selv at blive ramt af dem. Siden opsigelsen af ABM-traktaten har USA bygget sin atomdoktrin på NUTS, Nuclear Use Theory.
Våbenindustrien og private hærenheder skal tjene penge og de er ligeglade med menneskeliv, blot de kan sælge flest mulige våben og det kræver bestikkelse og krig (kilde f.eks. filmen: The Shadow World http://filmcentralen.dk/alle/film/shadow-world-bag-om-den-internationale-vabenhandel#), så derfor nedsættes tærsklen for, hvornår en krig / atomkrig kan startes.


Poul Eck Sørensen, formand for Esbjerg Fredsbevægelse.