Genåbning efter påske

Indlægget er skrevet af Flemming Hardy Olsen - webansvarlig, i samarbejde med Ida Skov der er byrådsmedlem i Frederikshavn kommune.

Beslutninger lider af mangel på demokratisk medleven

Den hurtige beslutning fra regeringens side om at lempe på sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med Danmarks nedlukning og forventet genåbning efter påske kræve større grundighed end der er lagt op til.

Enhedslisten repræsenteret af Ida Skov i byrådet har længe presset på for at få beslutninger om Corona – krisetiltag skal træffes demokratisk af et samlet byråd og ikke som der er lagt op til af borgmester og kommunaldirektør alene.

Ida Skov byrådsmedlem EL

Vi mener, at det er vigtigt at byrådet skal tages med på råd og ikke kun informeres. (Input-dialog, bredt fra de involverede forældre og pædagoger)

Gruppe formandsmøder:

 Der bliver holdt gruppeformandsmøder, og de er fine til information, men de kan langt fra gøre det ud for politisk behandling. Vi har erfaret, at der desværre ikke foreligger referat af møderne.

Udemokratisk fremgangsmåde:

 Det har således været praksis, meningen at administrationens plan til at genåbne daginstitutioner og skoler kun skulle godkendes politisk af borgmesteren.

Det ser vi som et skred i forhold til den demokratiske beslutnings proces vi normalt bifalder i vores politiske arbejde.

Derfor har Ida Skov opfordret Christina Lykke fra Socialistisk Folkeparti til at være medunderskriver på en mail til borgmester og byråd og

argumenteret for, at de valgte skal have mulighed at blive taget med på råd for at forhandle om genåbningsplanen. Enten ved et byrådsmøde eller ved et udvalgsmøde, som den slags normalt bliver behandlet i.

Vigtigt for befolkningen og bæredygtigheden:

 Vi mener at det er uhyre vigtigt for både trygheden i børnefamiliernes kommende normalisering af hverdagen og for pædagoger og lærere.

Vi må også tillade os at udtrykke en forsigtig optimisme i forhold til , at når alle er med i dialogen og beslutningsprocessen om den forsigtige genåbning af dele af samfundet så skal det nok gå?!

Et forsigtigt håb:

Vi ser hele pandemiens nuværende status som et håb, men er nødt til at advare om, at vi ikke har set toppen af udviklingen endnu. Vi er en del nordjyder der er bange for at påskens `mangel på omtanke` først kan aflæses, bliver eksponeret 2-3 uger er påske.

Børn, Barn-ved-truck

Vi håber, at der er gang i alle mulige gode tiltag til at sikre kommunens frontpersonale mod smittefare ved at sikre, at de fornødne ”beskyttelses midler” er tilstede i rigelige mængder.

Svar fra borgmesteren:

11-04-2020:

Der nu er kommet svar fra borgmesteren, Birgit Stenbak Hansen om at der bliver indkaldt til ekstra ordinært BU møde om genåbningsplanen.

Ida Skov og fho-web 11 april 2020 17:07