Hvis en økonomisk håndsrækning til skolen, skal have størst virkning, skal lærernes faglige kompetencer i spil.

Økonomi eksperter og ”New public management” tilhængere

-skal ikke styre skolerne.

Økonomiudvalget har endelig indset, at børne- og skoleområdet i Frederikshavns Kommune må have et løft, og har d. 9/3 besluttet at tilføre BU 10 mio til et ”kvalitetsløft på børne- og skoleområdet. Den endelige udmøntning skal besluttes i BU.”

 Enhedslistens politik for udmøntningen er:

De små børn skal have bedre omsorg og udviklingsmuligheder ved, at der ansættes flere pædagoger i daginstitutionerne. De første år er de allervigtigste, også for børnenes senere udvikling, læring og uddannelse.

For skoleelevernes vedkommende prioriterer vi, at lærerne får bedre mulighed for at forberede og efterbehandle undervisningen. Det sikres ved en ændring af max. undervisningstimetallet, som blev sat kraftigt op ved indførelsen af folkeskolereformen.

I første omgang går vi efter 1 times nedsættelse af undervisningstimetallet. Det vil i øvrigt være en fordel, at ændre lærernes tilstedeværelsespligt, så de kan forberede sig hvor og hvornår, det er mest hensigtsmæssigt i forhold til deres forskellige planlægnings- og retteopgaver.

Ehl mener, det økonomiske tilskud til skolen kan få større gennemslagskraft, hvis det kædes sammen med en opfordring til skoleledelserne om at inddrage lærerne i, hvordan der bedst sker en forbedring i elevernes trivsel og resultater. Hvis en økonomisk håndsrækning  til skolen, skal have størst virkning, skal lærernes faglige kompetencer i spil.

Vi skal væk fra, at det er økonomiske eksperter, og New public management tilhængere, der trækker metoder ned over skolen. I skolen virker den slags ikke. Når det er børnenes læring og udvikling, der skal styrkes, er det andre eksperter, der må til. Så er der brug for lærernes didaktiske kompetencer og viden om, hvordan børn lærer.

Endelig vil det være oplagt at benytte den mulighed skolereformen giver til at skære lidt af de alt for lange skoledage, ved at bytte understøttende undervisning til to voksne i nogle af undervisningstimerne. Det koster lidt mere åbningstid i fritidstilbuddet, men hvis vi starter med at afkorte dagene for 4- 9 klasse, er det en begrænset udgift – og den vil være givet godt ud!

 

Kommunalpolitisk Udvalg/
Mads Bang Simonsen
Kontaktperson Ehl Frederikshavn-Læsø

Frederikshavn, 15.3.2016