Nødvendigt sammenhold

Blogindlæg af Victoria

Arbejderen Fredag, 13. september, 2019, 08:05:16

Til kamp for lighed – sammen

Blå blok raser både over et økonomisk tilskud til de fattigste børnefamilier og over en lidt højere beskatning af de formuer, som nogle af landets rigeste arver.

Til kamp for lighed – sammen af Victoria Velásquez medlem af folketinget for EL

 

I den forgangne måned har den socialdemokratiske regering sammen med os i Enhedslisten og de andre støttepartier indgået en midlertidig tilskudsordning, der hjælper lidt i den rigtige retning til nogle af samfundets fattigste, reformramte børnefamilier på overførselsindkomster.

 

De fattigste børn skal ifølge de borgerlige affinde sig med den nød, som følger af forældrenes lommesmerter.

Nogenlunde samtidigt har regeringen bebudet, at den vil hæve bo- og gaveafgiften for erhvervsvirksomheder fra fem procent tilbage til 15 procent, hvor den lå, før den forrige regering valgte at lempe den.

Begge tiltag har ophidset blå bloks følelser. Lad os se nærmere på forholdet.

I det ene tilfælde er der tale om et lille løft i rådighedsbeløbet for nødstedte børnefamilier. Et løft, der falder et tørt sted.

Lidt højere skat

I det andet tilfælde er der tale om en genopretning af beskatningen af formuer, der går i arv til nogle af de rigeste, familieejede virksomheders børn.

Reaktionsmønstret hos blå blok røber dermed en vigtig indsigt. Man kan sige, at historien har været så venlig at opstille et kontrolleret eksperiment, der viser, hvilke af disse børn som vækker blå bloks barmhjertighed.

Det er selvfølgelig de fattigste børn, der ifølge de borgerlige skal affinde sig med – og i blå bloks terminologi “tage ved lære af” – den nød og de afsavn, som følger af forældrenes lommesmerter.

Det er helt urimeligt, mener blå blok, at disse børnefamilier får en lille smule mere at leve for.

Omvendt mener de borgerlige ikke, at der er nogen lærdom at hente for de arvinger, som skal betale skat af den formue, de får foræret af familien.

Det er til trods for at disse milliardforetagender og store virksomheder som oftest er bygget på ryggen af medarbejdernes arbejdsindsats og ikke mindst velfærdssamfundet. “Tough love” til de fattige børn og gaveregn til de rige.

Nødvendigt sammenhold

I vores interne diskussioner på venstrefløjen er fokus ofte på Socialdemokratiet og de andre støttepartier.

Det er også vigtigt, men den sidste tid viser også med al tydelighed, at det er helt afgørende, at vi kan lykkes med at stå sammen i den ideologiske kamp, der helt grundlæggende handler om at kæmpe for lighed og lige muligheder – uagtet, hvem du er, og hvem dine forældre var.

Der venter store kampe forude, hvor vi skal have et opgør med regnemodellerne, der er liberal økonomi forklædt som objektiv sandhed, for at sikre at ingen skal leve i fattigdom.

Selvfølgelig vil højrefløjen angribe disse tiltag, der vil løfte bunden og sikre forbedringer i lønmodtagernes hverdag. Den kamp skal vi være klar til at tage – sammen.

> LÆS OGSÅ: Nyvalgt politiker vil give udvalgte en stemme på Christiansborg

Dagbladet Arbejderen