Vores bedste råstof

 Børnene i fokus, vores bedste råstof

Det er beskæmmende, at se hvordan sparekniven i denne tid hærger, i hvert fald tankevækkende er det at kommunens embedsværk og politikere ikke har taget højde for hvilke  konsekvenser nedskærings felttoget får for børnene, forældrene og ikke mindst lokalområdernes udvikling for fremtiden. En delvis afvikling vil med B&U udvalgets og forvaltningens spareforslag være en realitet. 

Det  er nødvendigt at daginstitutionsområdet bliver styrket og det skal sikres, at alle førskolebørn i det første leveår kan tilbydes plads i en vuggestue og efterfølgende i en børnehave indenfor lokalområdet. Søskende skal tilbydes plads i samme institution. Institutionerne skal tilføres ressourcer, så det pædagogiske arbejde kan forbedres. Herom hersker der ingen tvivl i Enhedslisten, vi må desværre konstatere at vores ene mandat i byrådet ej kan gøre “mirakler alene”.

De muligheder vi har skabt for vores børn og børnebørn trænger til forbedringer. Daginstitutioner og skoler skal gøre børnene i stand til at klare sig i samfundet som det er. Lade dem udvikle deres fantasi, så de kan forestille sig en bedre verden og give dem evner og mod til at ændre samfundet på den måde, de ønsker det. Det er det vi i Enhedslisten har sagt og vil lægge stor vægt på for at styrke vores bedste råstof, børnene nu og for fremtiden.

Vi må også se i øjnene, at hvis det “kommunale regneark” bliver en realitet, vil vi se skattegrundlaget falde. Fyrede lærere og pædagoger og andre offentligt ansatte på understøttelse og efter 2 år på bistandshjælp vil belaste det kommunale budget yderligere. Nedslidning og stress vil blive en følgevirkning af at proppe op til 30 elever i klasserne, både for børn og voksne. Det var måske ikke lige det “politikerne havde tænkt sig” før valget i november sidste år, hvor alt så “rosenrødt” ud på grund af den “sminkede” økonomi der byggede på et forkert grundlag.

Det er vigtigt at bakke forældrebestyrelserne og hermed lærerne op i deres fortsatte kamp for anstændige arbejdsvilkår. Tillid og samarbejde mellem professionelle lærere, elever og forældre skaber de bedste skoler, med høj faglighed, fællesskab og omsorg for alle børn. Desværre blev Enhedslistens forslag til at forbedring af lærernes arbejdstid stemt ned af et samlet byråd fornyligt.

Der er noget der vidner om, at der er stor vilje til at forhindre, at Frederikshavns kommune får held til at ødelægge lokalsamfundene fra Skagen til Voerså difinitivt, det har forældrene og de der selv ved hvor skoen trykker, igennem deres aktive protester konstruktivt bevist.

Det kommunalpolitiske udvalg Enhedslisten Frederikshavn 9.05.2014