Skagen kultur og fritidscenter, SKFC

Bevar svømmehallen som brugerstyret

Af Ida Skov, byrådsmedlem, Tronderupvej 26, 9900 Frederikshavn:

ENHEDSLISTEN MENER, det er en vigtig opgave for kommunen, at sikre idræts- kultur og mødefaciliteter i de forskellige ender af kommunen, så voksne og børn forholdsvis let kan komme til at bruge dem, og det er nødvendigt, at bidrage økonomisk til at løse opgaven også den del som ligger ud over det lovpligtige.

Vandrutsjebanen en aktivitet for ungdommen

Hvordan det løses mest hensigtsmæssigt er forskelligt efter de divergerende konkrete forhold der er rundt i kommunen, og det må afklares sammen med brugerne i de forskellige områder. Men vi mener ikke at opførelsen af en privat svømmehal i Skagen kan komme i betragtning som en hensigtsmæssig løsning.

Det er ikke en kommunal opgave at stille 50 mio. af borgernes penge som garanti for opførelsen og tilføre 5 mio. om året til driften af det, som i bund og grund er en privat investering, der har som overordnet mål at skaffe et afkast, ikke til kommunens borgere, men til ejeren. Det vil kanalisere kommunale kroner over i investorens lommer, og det vil ikke være muligt at sikre, hvor meget gavn borgerne får af dem.

Det står en privat investor frit for at opføre og drive et svømme og eventuelt wellness-center, men investoren må selv skaffe kapital til det og selv tage risikoen.

Hvis det er kommunekassen, der skal sikre finansieringen af en svømmehal, skal den være skagboernes egen – alle skagboernes- og stedet drives demokratisk af brugerne, som det sker i den eksisterende hal i SKFC.

Sakset fra Skagen Onsdag 21.12.2016

Web: fho 22.12.2016

Svømmehallen bliver hvor den er

SKAGEN BEHOLDER sin svømmehal i Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC). Det besluttede Socialdemokraterne, Enhedslisten og Dansk Folkepartis medlemmer i økonomiudvalget onsdag aften. Men her slutter debatten ikke, for Venstre begærede sagen i byrådet. Skagboerne er glade for hallen – Vi har en svømmehal i Skagen, som brugerne er glade for. Vi har et center, der de sidste tre år har overholdt budgetterne, og skulle vi flytte svømmehallen til ”Lille Skagen” på Hedebo-området, skulle kommunen deponere 50 mio. kr. på en lukket konto. Penge, som vi derefter ville få udbetalt med to mio. kr. om året i 25 år. Det har vi revisionens ord for. – Desuden vil en flytning til en svømmehal hos en privat investor på Hedebogrunden øge kommunens tilskud med 4 mio. kr. om året. – Det synes, vi ikke er forsvarligt, siger borgmester Birgit Hansen (S).

I dialog om faciliteterne Flertallet bestående af S, EL og DF, besluttede også at deponere 5,134 mio. kr. som garanti for et lån til nyt vandrensningsanlæg i SKFC. – Samtidig går vi i dialog med SKFC om, hvordan vi kan udvikle svømmehallen og gøre den endnu mere attraktiv, siger Birgit Hansen, der afviser, at kommunen løber fra et løfte til Trigon A/S om støtte til en helårsattraktion for børnefamilier på Hedebogrunden, som der stod i salgsprospektet. – Trigon kan bygge, hvad de vil, men kommunen skal ikke tages som gidsel og deponere 50 mio. kr samt betale øgede driftstilskud på 4 mio. Det har vi aldrig lovet.

V: Skagen fortjener bedre Venstres gruppeformand, Jytte Høyrup, mener, at afvisningen af et samarbejde med en privat investor, der vil være med til at udvikle kommunens turistfaciliteter, kommer på et alt for tyndt grundlag. – Har man overhovedet forhandlet om noget. Jeg forhandler altid om prisen, inden jeg køber ind, og der er rigtig mange ubekendte i de forudsætninger, der er lagt frem. – Vi synes, at Skagen fortjener en ny, moderne svømmehal og en langsigtet løsning i stedet for at vi bliver ved med at lappe på Skagenhallen. Vi begærede sagen i byrådet, så vi kan få en åben drøftelse i fuld offentlighed, hvor alle kan være med, siger Jytte Høyrup.