“Jeg føler mig ikke alene i byrådssalen”

 Ø-politiker i Frederikshavn byråd:

“Jeg føler mig ikke alene i byrådssalen”

Ida Skov har i fire år været alene om at repræsentere Enhedslisten i byrådet i Frederikshavn Kommune. Et tæt samarbejde med partikammerater, borgergrupper og fagbevægelse gør, at hun ikke føler sig alene.

 Portræt, noc@arbejderen.dk

Rød bog Ida Skov
Ida Skov er 67 år og pensioneret folkeskolelærer.
Hun blev valgt ind i byrådet i Frederikshavn Kommune i 2013 og er med i Økonomiudvalget og i Børne- og ungdomsudvalget. Desuden har hun plads i Integrationsrådet og Det lokale arbejdsmarkedsråd. I kraft af sin byrådspost er hun også med i bestyrelsen for Knivholt – en selvejende folkelig kulturinstitution. Hun er født og opvokset på Djursland, men har boet i Frederikshavn siden 1985. Hun har fire voksne børn og fem børnebørn i nærheden. Fritiden bruger hun med familien, i haven, på at læse, male og arbejde med ler.
Ida Skov Enhedslisten

Da Ida Skov i 2013 blev valgt som den eneste fra Enhedslisten til byrådet i Frederikshavn, troede hun ikke selv, at det ville blive så spændende, som det har vist sig at blive.

De fik pengene, og det var en sejr, der gjorde mig virkelig stolt.

– Jeg havde tænkt, at jeg blev træt af det, fordi jeg var alene, men det er rigtigt spændende, og jeg føler faktisk heller ikke, at jeg er alene, fortæller den pensionerede lærer til Arbejderen.

Et lille års tid inden kommunalvalget i 2013 havde den lokale afdeling af Enhedslisten nedsat et kommunalpolitisk udvalg, der den dag i dag fungerer som en slags baggrundsgruppe for byrådspolitikeren. Gruppen gennemgår dagsorden til byrådsmøderne og holder øje med de forskellige udvalg og løbende sager i kommunen.

– Det er en enorm hjælp, da de andre i byrådet er store grupper, som kan deles om arbejdet.

Det nordjyske byrådsmedlem har også stor glæde at kontakten til forskellige borgergrupper.

– Det kan være reformramte – Syge i Frederikshavn – eller borgergrupper omkring naturprojekter og den slags. Vi har også et godt samarbejde med den lokale fagbevægelse.

Kontrol med klausuler

Det samarbejde gav pote i foråret 2017, hvor det på Enhedslistens foranledning blev vedtaget at stramme op på kommunens i øvrigt udmærkede arbejdsklausuler i forbindelse med udbud af offentlige opgaver.

– Klausulerne indeholder krav om både kædeansvar og oprettelse af lærlingepladser, men der var ingen kontrol med, om de blev overholdt. Det formelle svar lød, at entreprenøren jo havde skrevet under på en kontrakt. I samråd med fagbevægelsen foreslog vi, at der skulle indføres stikprøvekontroller, og det stemte et flertal i byrådet for i starten af året.

Ida Skov har endnu ikke været med til at stemme for de kommunale budgetter i den nordjyske havneby. Alligevel har hun oplevelsen af at blive taget alvorligt, ligesom hun mener, at Enhedslisten har været med til at gøre en forskel ikke mindst for borgere, der ellers nemt kan blive trynet i et stadig mere stormasket socialt sikkerhedsnet.

– Tag nu den her sag om gensidig forsørgerpligt, hvor den ene af to ægtefæller på kontanthjælp uretmæssigt fik frataget sin hjælp. Dem var der også en del af i Frederikshavn. Det endte med, at hele byrådet stemte for at tilbagebetale mellem 2,6 og tre millioner kroner til syge og arbejdsløse borgere.

Det gør mig stolt

Selvom Ida Skov er overbevist om, at byrådet alene tog sagen op, fordi Enhedslisten rejste den, så er den nordjyske enhedslistepolitiker hurtig til at fralægge sig æren.

– Jeg kom kun igennem med det, fordi de her mennesker turde fortælle mig og give mig personlige oplysninger og dokumentation. De fik pengene, og det var en sejr, der gjorde mig virkelig stolt.

En anden sag, der kan gøre Ida Skov stolt handler om kampen mod det omstridte omprioriteringsbidrag, som i 2017 ville have kostet landets kommuner 2,4 milliarder velfærdskroner.

Med Ida Skov som primus motor lykkedes det at få byrådets opbakning til at forlange spørgsmålet sat på dagsorden til delegeretmødet i Kommunernes Landsforening i foråret 2016. Hun havde også foreslået en udtalelse, som opfordrede KL til kun at indgå en budgetaftale med regeringen, såfremt omprioriteringsbidraget blev pillet ud. Den fik de socialdemokratiske byrådskollegaer imidlertid blødt op, og et flertal på KL-mødet vedtog en opfordring til KL’s bestyrelse om at sikre en økonomiaftale for 2017, der ikke betyder minusvækst i kommunerne.

– Det var da sjovt at deltage på det KL-møde, som kom til at handle om omprioriteringsbidraget. Forud var jo gået Velfærdsalliancens indsats, som i løbet af nogle få måneder spredte sig til en bevægelse med stor gennemslagskraft, og som kulminerede med protester i mere end 70 kommuner efter KL-mødet, men inden økonomi-forhandlingerne.

Skifergas og demokrati

Som endnu et eksempel på en sag, hvor Enhedslisten har været talerør for en bred folkelig bevægelse, fremhæver Ida Skov det franske energiselskab Total’s forsøg på at finde skifergas i landsdelen.

Endelig er det en af Ida Skov og Enhedslistens mærkesager at skabe mere demokrati i beslutningsprocesserne. Også her har Ida Skov grund til at kippe med Ø-flaget.

– Ved en tilfældighed fandt jeg ud, at der ikke lå offentligt tilgængelige referater fra udvalgsmøder med såkaldt lukkede punkter på dagsorden. Det kan ikke være rigtigt, at lokalpolitikere kan beslutte vigtige ting på et lukket udvalgsmøde, så ingen opdager, hvad de har besluttet, lyder det med tydelig indignation privat i stemmen.

Som med andre spørgsmål, den nordjyske lokalpolitiker har sat sig for at gøre noget ved, så er der nu offentligt tilgængelige referater – også af lukkede punkter – i Frederikshavn Kommune.

Dagbladet Arbejderen 01-11-2017