Udkantskommuner vil forsvinde i afgrunden

Fremtiden for det kommunale selvstyre

Hvis man følger forslaget fra Dansk Folkeparti om at opkræve ens kommuneskat i hele landet, så sætter man det kommunale selvstyre helt ud af spillet.

Finn Sørensen, kommunalordfører for EL

DF-formand Kristian Thulesen Dahl mener, at udligningssystemet er forældet. Han foreslår i stedet en model, hvor der opkræves samme kommuneskat i hele landet, og hvor pengene fordeles til hver kommune efter demografi, det vil sige befolkningens sammensætning (antal børn og ældre og så videre).

Hvis man tager DF-formanden på ordet, vil Danmark blive trukket endnu mere skævt, og mange udkantskommuner vil forsvinde i afgrunden.

Det er et brud med det kommunale selvstyre, så det vil noget, og som sådan uspiseligt. Det er vel rimeligt nok, at kommunerne har mulighed for at tage en demokratisk diskussion, om skatten skal op eller ned, ellers kan man jo lige så godt sætte vælgerne helt ud af spillet, og styre det hele fra Christiansborg (Det er jo også den vej, DF vil med regionerne).

Men bortset fra det, hvad vil DF´s forslag så betyde i praksis? I dag fordeles bloktilskuddet jo netop ud fra demografi, ligesom der udlignes mellem kommunerne ud fra kommunernes beskatningsgrundlag ved en gennemsnitlig kommuneskat.

Ved opgørelsen af kommunernes udgiftsbehov udgør demografien godt to tredjedele. Resten udgøres af de sociale udgiftsbehov.

Det eneste nye, udover ensartet kommuneskat, er åbenbart, at DF vil afskaffe de sociale kriterier for tildeling af bloktilskud og udligning. Men det vil da give en alvorlig social slagside.

De fattige kommuner med store sociale problemer er i dag helt afhængige af de sociale kriterier, når tilskuddet skal gøres op. De vil få væsentligt færre penge med DF´s model.

Det er for eksempel kommuner som Lolland, Ishøj og Morsø. Over 30 procent af disse kommuners økonomi kommer fra den kommunale udligning.

Men også Bornholm og sønderjyske kommuner som Sønderborg og Tønder er stærkt afhængige af de socioøkonomiske kriterier. 25 procent af deres indtægter kommer fra udligning og tilskud. Hvis man tager DF-formanden på ordet, så vil Danmark blive trukket endnu mere skævt, og mange udkantskommuner vil forsvinde i afgrunden.

web fho