De Rød-Grønne i Frederikshavnkredsen

Skagen 10.06.2019

Valgets resultat er efterhånden kendt og debatteret og endevendt fra ende til anden. Enhedslisten `har klaret skærene` og er nu klar til at indgå i det slag der skal pågå i de kommende forhandlinger omkring dannelsen af ”en NY regering”.

Poul Erik Andersen Aalbæk er personligt tilfreds med sit resultat:

Citat “Jeg er godt tilfreds med mit resultat!”

Læs Altingets opsummering af status herom i nærværende korte artikel.

Om denne side; siden maj måned 2017 har jeg sammen med Enhedslisten Frederikshavn – Læsø stået for redigering og opslag af forskellig karakter.

Kilder og lokale indlæg: udover nyt fra byrådet er gennem tiden bragt indlæg fra Enhedslistens folk på tinge fra ”Dagbladet Arbejderen” , nu kun som net-baseret dagblad, tjek det selv ud.

https://arbejderen.dk/

Det nye net-medie ”Solidaritet” kan anbefales som supplement til denne side. Her vil også blive bragt relevant indhold til frederikshavn.enhedslisten.dk fra Solidaritet.

https://solidaritet.dk/

Sociale medier, skriver facebook.

https://www.facebook.com/groups/303746113100535/

Der kan altid deles direkte fra hjemmesiden til facebook, deling til `egen sides væg`først dernæst til enhedslisten frederikshavns side, helst offentligt da vil sikre en større spredning af det politiske budskab.

God fornøjelse og læselyst

Flemming Hardy Olsen webansvarlig


Poul-Erik Andersen

Poul-Erik Andersen fik 19 flere stemmer end partifællen Torsten Ringgaard

Poul-Erik Andersen var ved folketingsvalget 2019 opstillet for Enhedslisten i Nordjyllands Storkreds, hvor han fik 151 personlige stemmer. Det er 19 flere end Torsten Ringgaard, der på grund af partiets opstillingsform alligevel ender som sjettesuppleant, mens Poul-Erik Andersen må tage sig til takke med posten som syvendesuppleant. Poul-Erik Andersen var placeret nederst på Enhedslistens partiliste i Nordjyllands Storkreds.

Nordjyllands Storkreds er inddelt i 9 opstillingskredse. I Frederikshavn-kredsen blev Poul-Erik Andersen Enhedslistens bedst placerede kandidat med 91 personlige stemmer svarende til 7 % af partiets stemmer i opstillingskredsen. 60 % af Poul-Erik Andersens personlige stemmer blev afgivet i Frederikshavn-kredsen. Det dårligste resultat fik han i Himmerland-kredsen, hvor han blot fik 2 stemmer og blev overgået af 88 andre kandidater.

3 % af partiets personlige stemmer
Enhedslisten fik 4,3 % af stemmerne i Nordjyllands Storkreds, 1,8 procentpoint mindre end ved 2015-valget og 2,6 procentpoint mindre end på landsplan. Et af partiets i alt 13 mandater blev valgt i Nordjylland. 29 % af partiets stemmer i storkredsen blev afgivet personligt på de otte opstillede kandidater, heraf gik 3 % til Poul-Erik Andersen.

Denne artikel er genereret automatisk baseret på tal fra Danmarks Statistik. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl fra kilden.