Byen stille liv

Lokalkontakt – vi holder åbent

Til alle medlemmer i lokalafdelingen

På baggrund af, at Ida Skov gerne vil aflastes i en periode, har AU (arbejdsudvalget) besluttet at foretage

nogle organisatoriske ændringer i det daglige arbejde.

Det er besluttet, at AU vil fungere kollektivt i forhold til alle henvendelser til Afdelingen.

AU vil indtil andet besluttes, mødes hver torsdag kl. 14.00 i lokalet på Thomas Bergs gade 8, hvor de

indkomne henvendelser vil blive behandlet eller uddelegeret til de enkelte medlemmer af udvalget.

Tidspunktet om torsdagen vil samtidig fungere som kontortid, hvor alle kan komme (efter

sundhedsmyndighedernes retningslinjer).

Vi kan også kontaktes via mail: frederikshavn@enhedslisten.dk

Generalforsamling og medlemsmøder er udsat indtil sundhedsmyndighederne giver tilladelse til større

forsamlinger.

Det er besluttet foreløbig, at lade lejemålet af Thomas Bergs gade 8, fortsætte.

Med venlig hilsen

Carsten Nielsen på arbejdsudvalgets vegne.