Anderledes tankegang

Aktivering med menneskelighed

AKTIVERING: På byrådsmødet blev det sagt, at kontanthjælpsmodtagerne har godt af at prøve at arbejde og komme trætte hjem efter otte timers arbejde, som der var én, der udtrykte sig. Ikke engang offentligt ansatte har så lang en arbejdsdag.

Nyttejob konkurrerer ikke med ordinære job?  Den diskussion kan vi vel altid have, men er der en kvalificeret undersøgelseder underbygger dette?

Oprydning på Volstrup Skole, reparation af inventar og møbler! Reparation og vedligeholdelse af bycykler. Er det kun det kommunen kan tilbyde ungdommen og andre medborgere i fremtiden?!

At nyttejob motiverer unge mennesker til at søge arbejde, det må da være individuelt og afhængig af den måde projektet er designet – eller arbejdspladsen forvalter sit ansvar på og hvor det unge menneske befinder sig i livet. Byrådsflertallet synes tilsyneladende det er motiverende at arbejde for en timeløn på 50 kr?!

Socialdemokrater i byrådet der har relationer til fagbevægelsen går ind for at medmennesker på overførselsindkomst skal arbejde for langt under overenskomstmæssig løn det lyder ejendommeligt.

En af byrådets begrundelser for ikke at ville stemme EL`s forslag hjem var, at de har foreslået noget lignende i folketinget, var påstanden?! Hvad har det med indholdet i forslaget at gøre?!

Reglerne om refusion fra staten siger, at 25 timer og derover giver 50 procent i refusion, under 25 t. giver 30 procent refusion. Det var der ingen, som kom ind på– beklagelig vis. Det kunne også tænkes at AMU kunne lave forslaget om, så det tager højde for dette, når nu kommunen ”ikke har råd”, så vil det kunne gennemføres helt udgiftsneutralt. Det ville have klædt byrådet, hvis de havde undersøgt sagen lidt mere seriøst, i stedet at tale forslagets grundtanke ned.

Af Palle Simonsen

Nordjyske Stifttidende 9.04.2014