Skifergas udvinding ved Dybvad?

Af Nordjyske Stiftidendes udsendte i Sæby 10 april 2014

Skifergas-eventyr eller,

-nyt fossilt mareridt  

SÆBY: Klimaminister Rasmus Helveg Petersen (R) kom ikke til borgermødet om skifergas, men når hans udsendte medarbejdere fra Energistyrelsen skal give ministeren referat af borgermødet i Sæby torsdag aften, er det med en liste af bekymringer så lang som det 4.000 meter dybe borehul, der skal laves i undergrunden på en mark mellem Dybvad, Østervrå og Flauenskjold.

Hovedparten af de omkring 150 fremmødte var modstandere af udvinding af skifergas, og de bombarderede Energistyrelsen og projektlederen fra det franske selskab Total, Henrik Nicolaisen, med kritiske spørgsmål om risici ved og konsekvenserne af de omstridte boringer. Ikke mindst den såkaldte fracking, der indebærer, at man i flere kilometers dybde sender store mængder vand tilsat kemikalier ud i vandrette boringer for at finde sprækker, frakturer, i skiferlagene.

– Hvad sker der med grundvandet?

– Hvorfor hive skifergas op af undergrunden, når den danske stat har en vision om, at vi skal være fossilfrie i 2050?

– Og hvad nu, hvis der findes radioaktivt uran i alunskiferen, lød nogle af de skeptikernes spørgsmål.

Staten og kommunens rolle

Frederikshavn Kommune, der står for opgaven med at udarbejde plangrundlaget, går med livrem og seler og har besluttet, at der skal laves en VVM-redegørelse i forbindelse med prøve- boringen.

– Det er et lokalt ansvar, og det er en fordel, at det ikke sker fra et skrivebord i København, men hvis der bliver tale om egentlig udvinding af skifergas, er det statens ansvar, sagde udvalgsformand Anders Brandt Sørensen (S).

Begrænset påvirkning

Ifølge VVM-redegørelsen vil prøveboringen have “ingen eller mindre påvirkning af miljøet”, uanset om vi snakker landskab, vandløb, arkæologi, natur, grundvand, affald, trafik, støj, luft- kvalitet, radioaktivitet eller risikoen for jordskælv, men her fik Søren Frederiksen fra Energistyrelsen en travl aften som manden, der måtte stå på mål for statens beslutninger og VVM- redegørelsens konklusioner.

Giver god mening

Søren Frederiksen understregede flere gange, at olie og gas vil spille en stor rolle i Danmarks energiforsyning i mange år endnu, og at Folketinget har besluttet, at det giver god mening, at Dansk Naturgas er med ude på markedet og undersøger mulighederne for at finde skifergas i undergrunden.

– Indtægterne herfra vil kunne finansiere den danske velfærd og omstillingen til vedvarende energi.

Kæmpe fund i USA

I USA er produktionen af skifergas på få år vokset eksplosivt. Præsident Obama taler om en “regulær energi-revolution”.

Gasfeberen har skabt Klondykestemning i flere amerikanske stater, men i kølvandet på de mange boretårne følger historier om forurenet drikkevand, og filmen “Gasland” har pustet nyt liv i debatten om miljøkonsekvenserne.

Ifølge Søren Frederiksen er det “cowboy-stemningen fra de første år med jagten på skifergas-eventyret, der nu rammer amerikanerne i nakken”.

Henrik Nicolaisen fra Total understregede, at det herhjemme kommer til at foregå anderledes forsvarligt – og at det ikke kan lade sig gøre uden folkelig opbakning.

– Finder vi skifergas, går vi ikke ud og eksproprierer. Det skal ske ad frivillighedens vej.

– Ingen skal tvinges til at være med, så vi vil leje eller købe os til de borepladser, der kan komme på tale, sagde Totals danske projektleder.

Nabo ikke bekymret

Ib Jensen, der bor på Skævevej, bliver nærmeste nabo til prøveboringen – og han nærer ikke den samme skepsis som de mange skifergas-modstandere, der var til stede.

– Vi er blevet godt behandlet og fint informeret af Total.

– Vi er trygge ved prøveboringen, sagde den nærmeste nabo til den omdiskuterede 4 km dybe hul, der skal bores i marken på Ovnstrupvej ved Dybvad.

Af Hans Christensen, hans.christensen@nordjyske.dk