Budgetkommentarer fra Enhedslisten.

Budgetkommentarer fra Enhedslisten.

Hvis kommunen havde givet besked om, at den ønsker at hæve skatten inden deadline d. 3. September, ville der ingen risiko have været ved f.eks., som El ønsker, at indføre et par promilledækningsafgift. Det havde vi opfordret til, og Frederikshavn kommune ville sandsynligvis have fået lov.
Det er ikke for at genere nogen, vi foreslår, at også erhvervslivet betaler denne skat, som er tænkt som bidrag til de udgifter kommunen har, som også er nødvendige for erhvervene. Vi synes, det er forkert, at kommunen, der i år har haft råd til at give erhvervene lavere byggesagsgebyrer og lavere afgifter på vandafledning, foretrækker at nedlægge endnu flere velfærds-stillinger forat bevare en dækningsafgift på 0.

Jeg mener i øvrigt det er værre for borgerne, at det ikke er muligt at finde en børnehave, uden alenetid, eller en skole med tid til at hjælpe eleverne, end at betale lidt mere i skat. Og jeg er overbevist om, at det skader kommunen som helhed på længere sigt, at der er så dårlig normering i institutioner og skoler og så lidt hjælp til sårbare unge.

Der kan stadig godt laves et budget i år, uden nedskæringer,selvom tiden til skattestigning er forpasset. Så kommer problemet for likviditeten igen i fremtiden, og så må der komme en skattestigning til den tid.

I 2016 er der på driftssiden budgetteret med en bufferpulje på 26mio, som der ikke er sat navn på. Det er en unødvendig pulje, og Enhedslisten mener, det er forkert at beholde de midler i kassen, samtidig med at der nedlægges stillinger for 25 mio.

Vedrørende overslagsårene, er der gået landspolitik i budgetlægningen over hele landet. Der er stor usikkerhed om, hvilke rammer kommunerne vil få fremover. Nogle kommuner som Aarhus budgetterer f.eks. med at staten inddrager hele 1% i omprioriteringsbidrag i 2017, andre f.eks Aalborg budgetterer med, at hele bidraget kommer tilbage til kommunerne. På samme måde med likviditetstilskuddet. Nogle budgetterer med, at det stadig kommer, som det har gjort i mange år, andre med at det forsvinder. Også tilskud til vanskeligt stillede kommuner budgetteres forskelligt med.
I budgettet for Frederikshavn er der regnet med det værst tænkelig senarie på alle disse parametre i overslagsårene, det er urealistisk.
Uanset hvilke motiver der er til disse skræmmebilleder, mener vi, det er forkert at bruge dem som argument for at skære unødvendigt i den kommunale velfærd igen.

Enhedslistens Kommunal-Politiske Udvalg/
Ida Skov
Tronderupvej 26
Frederikshavn