Skifergasprojektet i Dybvad

af Ida Skov frederikshavn 28.08.2014

Siden skifergasprojektet i Dybvad sidst blev behandlet her i byrådet d. 25/6, har der været megen diskussion og presse om den måde at udvinde energi på, som udvindingen af skifergas indebærer.

Selv om det i dag kun gælder udvinding af vand, er der jo en tæt sammenhæng med skifergasprojektet, fordi det ikke giver mening at lave vandboringerne, hvis der ikke skal bores efter gas. Derfor vil jeg gerne komme ind på 4 af de nye oplysninger, der er kommet frem i løbet af sommeren.

1. Kommuner i USA er begyndt at forbyde skifergas.

Et stort antal læger og sygeplejesker i staten New york 250 personer henvendte sig i juni til guvernøren og advarede om de virkninger de havde erfaret, udvindingen af skifergas har haft på deres patienter fra områder, hvor der udvindes skifergas. Der havde været en markant stigning i mange forskellige alvorlige sygdomme og også fosterskader.

Den første kommune i USA, som derefter forbød fracking, vandt en retssag om lovligheden dette forbud, og siden har over 170 amerikanske kommuner forbudt skifergasudvinding.

2. Nye Forureningsulykker.

Senest har der her i august været en alvorlig ulykke i Ohio på og omkring borestedet, hvor norske “Statoil” udvinder skifergas. Ved boreulykken slap en stor mængde meget giftige kemikalier ud i vandmiljøet og slog mindst 70 000 fisk ihjel.

3 Økonomien.

I den seneste tid har internationalt anerkendte økonomer advaret mod, at der er en skifergasboble på vej. Det er fordi udvindingsformen “fracking” er ekstremt energikrævende, og man kun kan udvinde gas fra det samme borehul i kort tid, så der skal hele tiden investeres i nye borehuller for at produktionen kan holdes oppe. Der er foreløbig ikke overskud til investorerne, og de begynder at rykke for at få overskud af deres investeringer.

Det kan vi være ligeglade med, for der er ikke penge eller arbejdspladser i projektet for os, men det viser, at der kommer mange boresteder her, hvis projektet kommer i gang.

Det 4.er fra den hjemlige politik.

Det er kommet frem, siden vi sidst behandlede skifergasprojektet, at de to Licenser til at efterforske skifergas i Danmark, som den tidligere regering gav Total og Nordsøfonden,blev givet i blinde.

Medlemmerne af folketingets energiudvalg har i sommer udtalt til pressen, at ansøgningen fra Total blev fremlagt som om det gjaldt licens til at lede efter naturgas. Altså bemærkede ingen, at der var tale om noget nyt i forhold til den slags efterforskning efter gas, der har været tidligere i Danmark. Det blev ikke omtalt, at der skulle benyttes en fuldstændig anden måde at udvinde gassen på, og ordet skifergas blev ikke nævnt. Derfor var der så vidt vides ingen folketingspolitikere, som vidste, hvilke farer for klima, miljø og sundhed beslutningen indebar.

Nu skal vi i BR igen tage stilling til Totals ansøgning om at udvinde vand, som er nødvendig for at bore efter skifergas i Dybvad. 5 000 m3 rent vand om året. Vand, som det står mere og mere klart, vil være en af de mest værdifulde resurser i fremtiden, måske den vigtigste.

For Enhedslisten har der aldrig været tvivl om, at gassen skal bliver i jorden af hensyn til klimaet. Vi har også længe været klar over, at udvinding af skifergas rummer fare for katastrofal forurening af vores miljø og vand og fare for sundheden hos de borgere, der bor i boreområderne. Så for os,er det indlysende, at sige nej til at bore efter vand til brug for et projekt, som vi alligevel synes skal forbydes.

Vi håber, at de nye oplysninger der er kommet til i løbet af sommeren, også vil få resten af byrådet til at benytte den her lejlighed til at stoppe efterforskningen efter skifergas i Nordjylland ved at sige nej til at tillade vandboringerne, og dermed stoppe dette spild af ressourcer.

af Ida Skov frederikshavn 28.08.2014