Dyrevelfærdsgruppen gruppen i Nordjylland

Fra jord til bord ja der er mange billeder der farer gennem “tankestrømmen” når vi taler klima eller dyrevelfærd samt fødevaresikkerhed i det hele taget. I hvertfald godt der bliver taget fat på emnet her i Nordjylland. For ikke at tale om minkfarmernes store udfordringer heroppe i lokalsamfundet nord for Limfjorden.
red, fho-web

Dyrevelfærdsgruppen Nordjylland, som hører under Enhedslistens Miljøpoliske udvalg, har lige holdt deres månedlige møde for oktober, og er kommet et lille skridt videre i deres bestræbelser, på at arbejde for dyrenes ret og velfærd.

Her lidt om målsætning, samt referat af mødet 5. oktober 2020
– 15:00 – 18:00.
Gennemgang og indput til forbedring af oplysnings folder.
Gruppen er i fuld gang med at uvikle en folder, som sætter focus på de problemstillinger, som gruppen mener er vigtige i debatten om dyrevelfærd,  og som vi ønsker at forbedre.
Alt for mange mennesker er stadig ikke klar over, hvilke dyrevelfærds-problemer der er, og oplysning er derfor et af de punkter, som er i højsædet, og den vigtigste årsag til. at vi laver denne letoverskuelige Folder, så enhver borger hurtigt kan få et godt overblik.
Til uddybning af punkterne i folderen, vil der bliver lavet små flyers omkring hvert dyre-område, landbrug, pelsdyr, kæledyr, fiskeri og havbrug/dambrug, Vilde dyr og naturpleje, dyr i underholdningsbrancen og  dyreforsøg kontra de nye test-muligheder uden brug af dyr.
Interesserede kan så udover den overordnede folder,  tilføje de 8 uddybende flyers, eller kun den flyer (det område) de interesserer sig mest for.
I øjeblikket arbejder vi på en oplysningskampagne vedr.: dyr i landbruget.
Halekupering af grise, som på trods af, at det snart har været forbudt i 20 år,  stadig bliver udført på over 90 % af alle grise i landbruget. Det er kun de økologiske grise som ikke bliver halekuperet.
Årsagen til at man stadig kan omgå loven, er at de små pattegrise, som tages alt for tidligt fra deres mor, stadig føler trang til at sutte og dermed bruger hinandens haler. –  Det kan føre til bid og skader.
(Den tidlige overgang til almindelig fuldkost, i stedet for modermælken, ødelægger desuden pattegrisenes tarmflora/mave, og gøre dem syge – så de jævnligt må behandles med antibiotika.)
Udover dette problem, har grisene alt for lidt plads, som skaber stress og dermed også halebidning.
Derfor er det vores mål at pattegrise skal have mere tid hos deres mor,  og at alle grise skal have mere plads.
Vores dyrevelfædslov skal overholdes, og reglerne skal tilpasses grisenes behov, ellers er den intet værd.
I Danmarkt kan pattegrise iflg. loven tages fra deres mor efter 3 uger, selv om den naturlige dietid ligger på 13 -15 uger.
Vedr. pladskrav har en gris på op til 1oo kg. kun krav på 0,65 kvm.
I Sverige bliver grise ikke halekuperet, men der har grisene også mere plads.  (0,90m2 for grise op til 0,93 kg.)
 
Lange dyretransporter.

Dyrevelfærdsgruppen ønsker på lige fod med Enhedslisten, at dyre-transporter højst må være på 8 timer.

Alt for mange dyr lider under de lange transporter, kommer til skade osv.
I 2019 blev der  eksporteret 15,2 millioner grise, hvoraf 98 procent er smågrise.
Langt størstedelen af dem, nemlig 11 ud af 15 millioner, kommer ud på en lang dyretransport over otte timer.
i 2019 blev også 91.788 danske køer, kalve og kvier eksporteret, og sendt ud på lange transporter.

Grise:  under 10 kg. må transporteres 2 x 9 timer med en times mellemrum,

større grise må transporteres 24 timer efterfulgt af 24 timers pause.
Kvæg generelt:  over 19 timer med obligatorisk pause + 24 timers hvil
10 dage gamle kalve bliver transporteret i op til 18 timer med bare 1 pause. De har svært ved at holde balancen på deres endnu svage ben, og de tørster, fordi de ikke er vant til at drikke vand af flasker. (udover at savne deres mor og hendes tryghed)  I Dyrevelfærdsgruppen vil vi arbejde for, at kalvene ikke må fjernes så tidligt fra deres mor. 
Sanktioner mod Fynske vognmænd:
november 2019 valgte Fyns politi at tiltale 11 vognmænd for 1011 brud på loven i forbindelse med dyretransporter.
Dyrevelfærdsgruppen har kontaktet Fyns politi og sagens anklager, Andreas Dahl, som endnu ikke har indgivet sagen til domsafsigelse, selvom det i november måned 2019 var forventning om, at sagen ville komme for retten omkring juni 2020. …Vi Følger op på sagen i December 2020, for at sikre os, at alle tiltalerne ikke går i glemmebogen, og at sagerne ikke bliver forældede, som det er sket tidligere vedr. tiltale mod vognmændenes lovbrud ved for lange transporttider m.m.
Kæledyr: Desuden har vi i øjeblikket også focus på alle de vilde katte, som lever en kummerlig tilværelse mange steder i landet.
Et af medlemmerne i gruppen har gennem mange år kæmpet for de vilde katte i Skagen, og gør stadiog et kæmpestort arbejde i den sammenhæng.   Der arbejdes på at få skrevet noget om både problemer og de løsninger der kan være, som kan sendes til medierne.
Både på grund af klima, men bestemt også for at skabe bedre dyrevelfærd, er det vigtigt at nedsætte kødforbruget i Danmark og resten af verden, og af den årsag har der været en del focus på muligheden for at få vegetar- og veganermad i offentlige institutioner. Derfor har vi kontaktet bl.a. serviceleder Mona Stenskrog for Regionshospital Nordjyllands køkken, for at høre hvordan mulighederne er her i det Nordjydske, som hospitalsindlagt veganer/vegetar ...Vi fik det positive svar, at det sagtens kunne lade sig gøre.
Både som borger der får mad fra den kommunale Madordning, samt  “Det Danske madhus” er det heller ikke et problem at få vegetar- eller veganer mad, ikke engang selv om man også har problemer med at tåle, hvede/gluten, mælkeprodukter og sukker.
I Frederikshavns børneinstitutioner var der også positive tilbagemeldinger, bortset fra den sydlige del af kommunen, hvor man endnu ikke har taget stilling til disse områder. …Men hvis forældregrupperne ønskede focus på dette område, ville det blive taget op til vurdering.
Alt i alt et meget positivt billede
 
Vi fortsætter med forespørgsel på ældrecentre og plejehjem, samt børneinstitutioner i Hjørring og Brønderslev kommuner
På punktet – eventuelt .. var focus på selve Dyrevelfærdsgruppen Nordjylland.   Det  er et stort arbejde at sprede oplysning og holde styr på regler, og alt hvad der rører sig, og samtidig GØRE noget …både på landsplan, men også lokalt. Derfor besluttede vi, at det kunne være rigtig godt at få flere medlemmer til gruppen.
Derfor vil vi i den kommende tid, forsøge at finde flere entusiasiske dyrevenner, der kunne have lyst til at indgå i et spændende, udviklende og fælles arbejde for dyrene.