Løfter om bedre normeringer

Pressemeddelelse, vedtaget på medlemsmødet 19.11.2017

Løfter om bedre normeringer

Ida Skov Enhedslisten

Med undrende øjne og øren har vi i denne valgkamp læst og hørt fantastiske beretninger om, hvor godt det netop nu går med Kommunens økonomi. Fantastiske løfter fra mange kandidater af forskellig farve, bl.a. også fra mange nuværende medlemmer af Byrådet.

Løfter om bedre normeringer i vores daginstitutioner, bedre forhold i skolerne, bedre ældrepleje osv. for ”nu er økonomien rettet op, så nu kan vi forbedre servicen”, lyder det.

Hvis det var rigtigt, hvorfor har de forenede budgetpartier så underskrevet den netop indgåede budgetaftale for næste år? Et budget, der igen er et nedskæringsbudget, ligesom det har været det i denne byrådsperiode.

Hvis politikerne har erkendt, at der er for ringe service i daginstitutioner og skoler osv. og ærligt mener, det nu er muligt at rette op på forholdene, så er det da grotesk, at det ikke er sket i det netop vedtagne budget.

Hvis politikerne ville, kunne forringelserne på velfærden i 2018 undgås – men ikke ret meget mere. Frederikshavn Kommune har lov at bruge18 mio mere til velfærd uden at bliver sanktioneret efterfølgende, og dermed undgå den besparelse, der er indbygget i budgettet for 2018.

Det ville de forenede budgetpartier ikke! og de store partier har tillige meldt ud, at det vil de heller ikke fremover! Der skal stadig skæres 25 mio på driften om året fremover.

De bør fortælle, hvordan de så vil forbedre forholdene for børn, skole ældre osv.

Det gør de ikke!

Enhedslisten vil fortsætte med at samarbejde med alle der vil – i og udenfor Byrådet om at påvise realistiske muligheder for forbedringer, der virker for, at ingen efterlades udenfor fællesskabet.

Vi vil arbejde for gennemsigtighed i beslutningerne, så alle kan være med i demokratiet og vi vil være vagthunden i forhold til miljø og klima.

Enhedslisten Frederikshavn – Læsø

Ida Skov

Tronderupvej 26

9900 Frederikshavn