Så mange var ordene

Stem rødt 21 november personligt eller på partiet.

Nu er der kun kort tid til kommunalvalget, herfra mener vi det er vigtigt du bruger din demokratiske ret til at møde frem og stemme, jo højere stemmeprocent des bedre  grundlag for demokratiet. Enhedslisten i Frederikshavns kommune opstiller 7 kandidater til valget og netop din stemme kan være afgørende for, hvor stærkt Enhedslisten kommer til at stå her i kommunen efter d. 21 november.

Flemming Hardy Olsen, webansvarlig og talsperson for EL Skagen. 

 

KLIK = frederikshavn.enhedslisten.dk/frygter-farligt-affald-paa-havnen/

. . . KLIK = ida-skov-om-enhedslistens-indflydelse/

  . . . . .  KLIK = det vil vi i næste valgperiode ! ! !

Kort og godt om kandidaterne


Britta Glinvad Kristensen      

4. Britta Glinvad Kristensen Frederikshavn. kandidat til byrådet

Bor på Provst Dreslersvej i Frederikshavn, og er 52 år gammel. Er uddannet pædagog og har arbejdet med bl.a udviklingshæmmede, i daginstitution som støttepædagog for børn/unge med fysiske, psykiske og sociale problemer. Har også haft børn i familiepleje samt arbejdet på krisecentret for voldsramte kvinder.  Er p.t ansat i flexjob som aktivitetsmedarbejder på et plejehjem.

For mig handler politik om mennesker. Den lovgivning der vedtages i folketinget og forvaltes i kommunerne får betydning for borgernes hverdag og liv. Jeg vil arbejde for at vores kommunes førsteprioritet er borgernes velfærd, og at lovgivning forvaltes, så det giver alle kommunens borgere de bedste muligheder for at få et værdigt liv fra vugge til grav.

Samfund

Ingen skal leve i fattigdom i Danmark – et af verdens rigeste lande. Vi skal rulle de reformer tilbage som har øget uligheden og give alle lige muligheder for at skabe et værdigt  liv. Jeg vil kæmpe for social retfærdighed  ( er i øvrigt  medstifter af aktivistgruppen Folkebevægelsen for Social Retfærdighed.)

Syge, ledige og andre udsatte grupper skal have en ydelse de kan leve anstændigt af og alle samfundets borgere skal behandles værdigt. Det HAR vi råd til.

Miljø

Mit hjerte det banker for at beskytte naturen og miljøet og skifergas-sagen har vist, at vi her på toppen af Danmark – meget langt fra Christiansborg – har en ekstra forpligtigelse til at værne om vores natur.

Vi har kun den ene jordklode og derfor skal vi passe godt på den. Vi forurener, forgifter og forbruger for meget og det ødelægger vores miljø med alvorlige konsekvenser for vores sundhed og eksistens.  Vi kan beskytte vores miljø og natur ved :

  • At beskytte vores vigtigste resurse – drikkevandet – mod forurening og det gør vi bla. ved at omlægge til 100 % økologi .
  • Fossile brændstoffer skal udfases og erstattes af vedvarende energi.
  • Producere bæredygtigt. Der skal produceres  med begrænset forbrug af naturresurser  og forurening.  Hormonforstyrrede stoffer og  giftige kemikalier hører ikke hjemme i vores mad, tøj eller forbrugsgoder og  havbrug er bestemt  ikke bæredygtig produktion
  • Nedsætte vores forbrug og genbruge mere

Det ligger mig meget på sinde, at vi tænker grundigt over hvilket samfund og hvilket miljø vi vil være bekendt at give videre til vores efterkommere.

Britta


 Ohøj . . . af Johnnie Porsgaard

Hvad man kan få at vide om mig inden man går til stemmeurnen d. 21.november:
3. Johnnie Porsgaard Voersaa, kandidat til byrådet

Vestjyde, uddannet pædagog og lige gået på pension efter 20 års arbejde i børnehaver, fritidshjem, på byggelegepladser og i ungdomsklubber, 15 år som misbrugsbehandler i døgndrift og de sidste 11 år i socialpsykiatrien i Hjørring Kommune.

…og så er jeg jæger, lystfisker, fuglekikker og dyrker økologiske grøntsager, skovarbejder og handymand….

Og i min ”fritid” læser jeg nørdede bøger om Vikingetid i Norden, Middelhavs-arkæologi, det gamle Egypten, religionshistorie og tusind andre ting!

Jeg interesserer mig IKKE for dansktop musik, bigband jazz, kapitalisters klager over manglende indtjening, bæredygtigt landbrugs klager over for stramme miljøkrav eller zenofobers frygt for fremmede!

Forestiller mig heller ikke at den socialistiske revolution slår først igennem i Frederikshavn Kommune, men derfor kan man jo godt bruge tid på at sikre mindre forbedringer for den almene befolkning og forsøge at holde de værste borgerlige/liberalistiske tiltag på afstand. Der findes mange prioriteringer af offentlige indsatser der med fordel kunne ændres til noget mere vedkommende for borgerne end det de mange penge bliver brugt til pt.

Og så gælder det om at holde fast i allerede tilkæmpede demokratiske rettigheder og praktiske goder og sikre stadig større gennemsigtighed og åbenhed om de politiske beslutningsprocesser og beslutningernes betydning for borgernes velfærd.

Johnnie


Ida Skov byrådsmedlem

1. Ida klar til 4 år mere i byrådet

 

Interesser: Dyrkning af øko-grønsager, pædagogik og skole-praksis, kreativt arbejde i ler og tegning, , dyrevelfærd, romaner, alle kulturer. natur, kunst, lytte til musik.

Parforhold med fire voksne børn og 5 børnebørn.

Politik overordnet.

Ønsker at være med til at vende udviklingen tilbage til et mere menneskeligt Danmark.

Beskytte natur, miljø og klima.

Borgereres indflydelse på eget liv.

Social retfærdighed.


Bekæmpe arbejdsløshed og fattigdom- i modsætning til at bekæmpe arbejdsløse og fattige.

Bedre offentlige velfærd med bedre rammer for børn, skole, ældre og syge.

Respektfuld integration.

Oplyst og gennemsigtigt lokalt demokrati.

Arbejder for den mindste forbedring og mod den mindste forringelse .

Ida


Tidligere fisker fra Ålbæk stiller op til byrådet.

2. Andersen fra Aalbæk, kandidat til byrådet

Jeg er nu pensionist, men har været aktiv på venstrefløjen siden 1972.  Er ufaglært og har arbejdet indenfor byggebranchen og minkfodercentralen.

De sidste 30 år af mit arbejdsliv var jeg fisker. Har siddet i bestyrelsen for SID – Skagen i mange år, var med til 3 kongresser. Og været medlem af bestyrelsen for Fiskernes landsklub og Fiskeriets arbejdsmiljøudvalg. Været i bestyrelsen for brugsforeninger og fællesantennen i Ålbæk. Har i en årrække været formand for plejeboligernes råd for brugere og pårørende i Ålbæk.

Fritidsinteresser er politik, stiller også op til regions valget i November 2017. Er folketingskandidat i Frederikshavner-kredsen.

Elsker at slappe af på Ålbæk havn og besøge nogle af byens pensionister, evt. med en frisk fisk. Dyrker en stor urtehave og om vinteren tager vi ned i varmen på Tenerife. Det er godt for vores nedslidte kroppe.

Hvis jeg kommer i byrådet, vil jeg være modstander af landbaseret dambrug, hvis de er med til at forurene vores havmiljø. Der skal ske en bedre fordeling af de kommunale midler, så det ikke altid er de svageste, som skal stå for skud. Vi skal passe godt på vores miljø, særligt drikkevandet, som er meget unikt for Danmark.

Der skal være dialog med borgerne, hvis der fortsat lukkes offentlige institutioner. Vi har set for mange dårlige eksempler på privatisering, så det skal bremses. Vi må værne om vores landdistrikter, så de ikke uddør.

Hvis vi skal være en turistkommune, må vi også tilbyde nogle gode faciliteter, det kniber gevaldig med toiletter. Lav nogle gode parkeringsmuligheder i byer som NT- toget kører igennem, så kan folk tage toget i stedet for landevejen, så behøver vi ikke at udvide vejen til Skagen. Hvis bybussen i Skagen bliver brugt, skal den bevares evt. opgraderes.

Der skal ses på, om der gives for mange dispensationer i plan- og miljø. Hele skoleområdet trænger til en evaluering. Ikke flere nedskæringer, så må vi hellere sætte nogle skatter lidt op, så alle er med til at betale.

Poul-Erik